Universitetet kan göra mer för flyktingarna

Uppåt 160 000 flyktingar beräknas söka asyl i Sverige i år. Lunds universitet kan göra mer för att underlätta integrationen, skriver utbildningspolitiska krönikören Hanna Håkanson.

Under 2015 har fler flyktingar än tidigare sökt sig till Sverige. Det har lett till en politisk kapplöpning om vem som kan lägga fram flest förslag om hur färre människor ska få rätt till asyl.

Detta är helt fel tänkt.

I stället för att se flyktingar som en börda, borde de ses som en tillgång. Så görs till exempel på Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Många flyktingar behöver en utbildning eller komplettera sin tidigare utbildning – men byråkratiska hinder och långa väntetider till uppehållstillstånd står i vägen. KTH har därför dragit igång ett projekt där nyanlända flyktingar med ingenjörskompetens får börja plugga när de kommer till Sverige.

Lärare och forskare som bedömer att de har möjlighet erbjuder flyktingar att sitta med på lektioner och ta del av undervisning. Även om KTH inte därefter kan ge personerna någon officiell examen, kommer de att få ett intyg på att de deltagit i undervisningen.

Ett sådant intyg kan användas för att söka jobb. Förhoppningen är att intyget senare ska kunna användas för att tenta av kurserna och få ut en riktig examen.

Lund har goda möjligheter att ta efter detta exempel.

I mars 1939 hölls ett möte i AF-borgen där ett tusental kårmedlemmar beslutade att man inte tyckte Sverige borde ta emot tio judiska läkare som ville fly från Tyskland. I december 2015 borde inställningen kunna vara en annan.

Världen är i brand och människor dör på grund av kring och konflikter. Nu är det hela samhällets moraliska ansvar att hjälpa till. Precis som KTH, skulle Lunds universitet kunna erbjuda nyanlända flyktingar studier.

Slutligen krävs det dock politiska beslut. Regeringen har makt att besluta om reformer som gör det enklare för nyanlända att studera och komma in på arbetsmarknaden och i samhället.

I flykten är kanske inte det första man griper efter sitt examensbevis, varpå det är viktigt att snabbare kunna validera akademiska meriter.

Att flyktingar inte officiellt får börja plugga förrän man har uppehållstillstånd är en också brist som innebär att det tar onödigt långt tid innan personen som är studiemotiverad kan börja studera.

Kungliga tekniska högskolan visar att det finns möjligheter. Lunds universitet borde ställa sig vid deras sida och hjälpa till – det tjänar både universitetet och flyktingarna på.