Sjunkande krav på läkarprogrammet

- in Nyheter

Det blir allt lättare att komma in på Sveriges läkarutbildningar. Trenden har funnits sedan flera år tillbaka – men dess egentliga betydelse är omstridd.

”Ska du bli läkare får du plugga på bra så du får högsta betyg,” har studievägledare landet över sagt sedan urminnes tider. Men denna bild av läkarprogrammet verkar vara på väg att luckras upp. De senaste åren har det konsekvent krävts lägre poäng för att komma in på utbildningen.

Antagningen till årets vårtermin på läkarprogrammet vid Lunds universitet var inget undantag. Den lägsta antagningspoäng för studenter med det gamla betygssystemet var 21,66. Ser man till samma statistik för vårterminen 2011 var lägsta antagningspoäng 22.08.

Oklar betydelse för utbildningen
Anna Arstam, utbildningschef på Medicinska fakulteten, menar att det är för tidigt att spekulera i vad det kan betyda för utbildningen.

– Jag tror inte man kan dra några slutsatser av det eftersom det är så marginella förändringar, säger hon.

Anna Arstam pekar också på orsaker som kan förklara sådana här förändringar. Till exempel större studentgrupper till följd av årskullar och det nya betygssystemet i gymnasieskolan.

– När man gjorde om betygen sjönk snittet en aning och det är möjligt att det hänger kvar än, säger hon.

Finns positiva effekter
Men oavsett vilka orsaker som finns och vad det kan få för konsekvenser är det nu lättare än någonsin att komma in på läkarprogrammet. Tillie Johansson, ordförande för Medicinska föreningen, menar att det kan få vissa positiva effekter.

– Nu kan man kanske få in studenter med ett väldigt stort intresse som inte kunnat komma in tidigare men som sökt igen, säger hon.

Antalet läkare bestäms nationellt
Trots att fler som vill gå läkarprogrammet nu har chans att komma in, är det osäkert om det kommer att leda till fler läkare i landet.

– Jag tror att kvoten kommer att nås. Men det blir nog inte fler läkare. Hur många läkare som ska tas in är något som bestäms nationellt, säger Tillie Johansson.

Ökningen av läkarstudenter i landet kan alltså bero på satsningar från regeringens sida. 2013 anslog man till exempel för 235 nybörjarplatser på landets läkarutbildningar.

Än kanske det är för tidigt att avgöra om sänkningen kommer att hålla i sig i framtiden. Så oavsett om man lyckats få högre betyg i det nya betygssystemet eller om man helt enkelt fötts i rätt årskull är det dags att slå till om man bär på oförlösta läkardrömmar.