Vänsterpartist rör upp känslor på Smålands

- in Nationer, Nyheter

Smålands nation inleder vårterminen med en föreläsning av vänsterpartisten Rossana Dinamarca. Nu höjs röster mot att besöket kan strida mot nationens egna riktlinjer.

Den planerade novischverksamheten på Smålands nation har dragit igång en het diskussion bland nationens medlemmar. I nästa vecka är vänsterpartisten tillika riksdagsledamoten Rossana Dinamarca inbjuden för att hålla en föreläsning om antirasism.

Åsikterna kring att bjuda in en partipolitiker är dock motstridiga. Frågan har diskuterats mycket bland nationens medlemmar och vissa menar att det direkt strider mot nationens egen plattform.

– Jag tror att det har blivit en konflikt för att det står i vår plattform att vi är partipolitiskt oberoende, vilket folk kan tolka lite olika beroende på vad man tycker om partipolitik, förklarar Alice Nordin, nationsombud på Smålands nation.

Känd för politiskt engagemang
Enligt plattformen ska nationen ”verka partipolitiskt obundet och oberoende för socialism”. Formuleringen ändrades så sent som i april 2014, efter att en ändring lades fram i en motion. Bakgrunden till motionen var bland annat att man ville förhindra politiska partier från att bedriva valarbete eller på liknande vis verka på nationen. Detta till trots tycks otydligheter kvarstå.

Alice Nordin önskar att en riktig diskussion hade förts innan inbjudan gjordes och är nu tveksam till Dinamarcas besök.

– Man kanske inte kommer hit och bedriver valarbete, men det blir ju kanske implicit när det är en så pass stor representant. Visst, hon är privatperson också, men hon är ju bara känd för engagemanget i sitt parti, säger hon.

Ansvarig tar lätt på kritiken
Olof Björk, pr-ansvarig och huvudansvarig för novischperioden, var den som tog initiativ till att bjuda in Dinamarca. Själv tar han inte så allvarligt på kritiken, som framför allt har framförts i nationen öppna Facebookgrupp.

– Det är ett fåtal personer som har skrivit väldigt mycket, varav flera inte är aktiva på nationen längre. Flera av dem bor inte i Lund eller ens i Skåne längre, menar han.

Evenemanget kommer hållas
Han berättar att beslutet togs vid ett öppet möte på nationen i december förra året. Då hördes inga invändningar mot att bjuda in en representant för Vänsterpartiet.

– Det var inte ens någon som uppmärksammade att det här kunde vara ett problem. Det är ju inte ett samarbete mellan Vänsterpartiet och Smålands, utan vi bjöd in henne för att hon har stor kunskap kring anti-rasism.

Så länge plattformen ser ut som den gör i dagsläget ser Olof Björk inga problem med att bjuda in denna typ av föreläsare igen. Än så länge har nationen inte heller fått in någon överklagan och evenemanget väntas fortlöpa som planerat.