Studenter: Han skällde ut oss efter noter

- in Nyheter
@Lundagård

Högljudda utskällningar, tuff lärarstil och utpekanden av kritiska studenter – allt inför fulla föreläsningssalar. Dick Harrison menar att hans studenter var lättkränkta, men nu vittnar flera om historieprofessorns kompromisslösa tilltal.

[ads1]

Den 25 januari publicerade Svenska Dagbladet debattartikeln Högre utbildning är ett haveri skriven av Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet. En nationell debatt om utbildningskvaliteten på svenska universitet och högskolor bröt ut kort därefter och Dick Harrison har sedan dess fått både starka medhåll och tvära mothugg.

I artikeln nämner Harrison en mobbinganklagelse som riktades mot honom i höstas efter en gruppövning i delkursen Konkurrerande civilisationer vid Lunds universitet. Han menar att anklagelsen är felaktig och tyder på att studenter är lättkränkta.

Studenter hotades
Studenterna Sofia, Charlie, Tomas och Finn gick på den här tiden i Dick Harrisons klass. De är alla överens om att Harrison har en speciell undervisningsstil där han är högljudd och skriker mycket.

På gruppövningarna som ledde fram till mobbinganklagelsen menar alla fyra att det fanns en märkbar press på att alla skulle säga någonting och delta aktivt.

— Han hotade oss med utskällning om det var någon som skulle sitta helt tyst, eftersom det är obligatoriskt att säga någonting på gruppövningarna. Personligen har jag inga problem att prata, men när jag kom dit var jag ändå väldigt nervös för att han hade framfört det som att det var så mycket på spel, säger Sofia.

Hängde ut studenter inför alla
Enligt studenterna pekades de som inte varit muntligt aktiva under gruppövningarna ut och blev ombedda att stanna kvar för att få en skriftlig kompletteringsuppgift.

Det var efter det som minst två studenter gick till studierektorn och framförde klagomål om Dick Harrisons undervisning.

— På måndagen efter gruppövningen var Dick Harrison fly förbannad. Han hade precis varit hos studierektorn och skällde ut hela klassen efter noter på föreläsningen. I och med det hängde han ju indirekt ut de som hade vänt sig till studierektorn. Jag tyckte inte det var ett okej beteende, säger Tomas.

Alla har inte samma bild
Alla fyra menar att Dick Harrison, efter att ha fått reda på mobbinganklagelsen, på nästa föreläsning pratade högljutt om varför mobbinganklagelsen var felaktig. Huruvida det rör sig om en regelrätt utskällning råder det däremot delade meningar om.

— Jag tyckte inte att det var så mycket av en utskällning. Grejen är att han skriker väldigt mycket, det är liksom utskällning hela tiden, säger Charlie.

Inte heller Finn vill kalla reaktionen för en utskällning. Han menar att Dick Harrisons undervisningsstil går ut på att inte dalta med studenterna.

— Harrison har poängterat att vi måste ta eget ansvar, han är ingen pappa för resten av klassen. Som föreläsare är han väldigt uppskattad och bra på det han gör. Det är gruppövningarna som inte har gått hem hos alla, säger Finn.

Studenter kände sig otrygga
Sofia och Tomas säger båda två att de känt sig otrygga och hotade när Dick Harrison bemötte mobbinganklagelsen genom att skälla ut hela klassen.

— Tydligen har han upprepade gånger försökt ta reda på namnen på de personer som framfört klagomål. Det gör att man känner sig väldigt otrygg eftersom jag var en av dem som framförde en del klagomål. Det känns inte bra att inte kunna ifrågasätta hans bemötande, säger Sofia.

Osund studieatmosfär
Dick Harrison menar själv att det är systemet som ger historiska institutionen pengar per utexaminerad student som skapar en osund studieatmosfär. Han hävdar att institutionen har blivit så pass mån om att studenter ska klara kurserna att man sänkt kraven på utbildningen och låter studenter bestämma i allt högre grad.

Detta i kombination men en förändring i studenternas attityd till kunskap menar han är grunden till problemet.

— Elever är mer lättkränkta idag och kan känna sig illa behandlade bara för att de har en åsikt som inte stämmer överens med de historiska fakta jag presenterar. Åsikter likställs idag alltmer med kunskap.

Fick kritik i utvärderingen
84 av totalt 93 studenter svarade på kursutvärderingen av Dick Harrisons kurs i höstas. Ett flertal studenter har nämnt att Harrisons ton var för hård och skrikig, men de allra flesta anser att Harrison är en inspirerande, rolig och duktig förläsare.

Studierektorn Marie-Lindstedt Cronberg har i en replik till Dick Harrison skrivit att hon avrådde honom från att skälla ut studenterna på kursen, efter att han fick höra talas om mobbinganklagelsen mot honom.

Hon berättar för Lundagård att de har tagit problemen på stort allvar i institutionsledningen. Själv ser hon dock positivt på innevarande termin, då Dick Harrison återigen håller kursen för ett antal nya studenter.

— De här kurserna fortsätter den här terminen och jag har inte fått några andra incitament än att det går bra. Den här kursen har ju getts här i årtionden och brukar vara uppskattad och läses av många, säger hon.

Sofia, Tomas, Charlie och Finn heter egentligen något annat.

Författare: Josefin Granetoft och Hedvig Wrede