Spökstudenter kostar universitetet miljoner

- in Nyheter
@Lundagård

Har du registrerat dig på en universitetskurs men sedan inte gått den? Då är du kanske en del av att ett problem som varje år kostar universitetet miljoner.

[ads1]

En femtedel av de studenter som registrerat sig på kurser i humaniora och teologi vid Lunds universitet tar aldrig några högskolepoäng. Det visar en utredning som genomfördes vid dessa fakulteter under förra året. Något som blir ett problem för universitetet eftersom de delvis får betalt per examinerad student.

Kan inte avregistreras
Sedan tidigare har Humanistiska och teologiska fakulteterna fått kritik för att de utbildar fler studenter än vad de får betalt för. Bortser man däremot från spökstudenterna, alltså de inaktiva, ser man dock att fakulteterna inte utbildar något överskott. Problemet är bara att universitet inte har någon möjlighet att avregistrera ”spökena”.

– Studenten har fått ett myndighetsbeslut på att den är antagen och då kan inte universitetet upphäva det. Så länge du själv som student inte anmäler ett avbrott eller avregistrerar dig har du rätt att stå kvar, förklarar Tim Ekberg, planeringschef vid Lunds universitet.

År 2010 drog regeringen tillbaka pengar från universitetet för de studenter som i själva verket inte deltar i utbildningen.

– ”De kostar er ju ändå inget,” verkar man ha resonerat. Men det gör de ju, det kostar att anta dem, att skicka ut information och dessutom spärrar de andra från att komma in på kurserna. Så vi hamnar i en situation där vi inte får något betalt för dessa studenter men inte heller kan utesluta dem, säger Tim Ekberg.

Han tycker samtidigt att det är bra att studenterna har ett starkt regelverk.

– Här finns människor som planerat sina liv och sedan händer det kanske något oväntat, de ska ha ett stort skydd. Men om regeringen drar in pengarna för dessa studenter borde det samtidigt finnas någon möjlighet för universiteten att avregistrera dem, säger Tim Ekberg.

Medvetna om problemen
Att Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet drabbas hårdast av spökstudenter är deras studentkårs presidium väl medvetna om. , vice ordförande med utbildningsansvar för Humanistiska och teologiska studentkåren, tror däremot att det finns andra åtgärder som universitetet kan vidta än avregistrering.

–  Vi borde sprida mer information till studenterna vid kursstart om hur viktigt det är att avregistrera sig om de inte tänkt vara aktiva. Dessutom kan mejlutskick vara en jätteviktig metod när det börjar falla bort studenter från kurser, menar Oskar Johansson.

Satsar på de aktiva
Lynn Åkesson är dekan på humanistiska och teologiska fakulteterna. Hon vet att det hänt att studievägledare sökt upp och mejlat inaktiva studenter och att det varit någonting som fått ett positivt utfall

– Men det kräver ju att du har den tiden och inte så många studenter. De stöd vi har i dag är ju redan väldigt hårt slimmade och då känns det viktigare att satsa på studenterna som verkligen är hos oss i stället för att lägga  mer tid på de som inte är här.

Inte unikt för LU
Problem med spökstudenter är inte unikt vare sig för Lunds universitet eller humanioraämnena. En anledning till att de senare drabbas särskilt kan däremot vara att det finns många fristående kurser i just humaniora och teologi. Studenter i dessa ämnen lägger ofta ihop flera fristående kurser till en examen.

– Då har studenten kanske börjat på flera kurser samtidigt och sedan upptäckt att den inte hinner med alla men glömt bort att avregistrera sig, tänker Lynn Åkesson.

En annan förklaring skulle kunna vara att spökstudenterna är ute efter de fördelar i form av tillgång till bostadsköer, studentnationer och studentrabatter som du kan få som registrerad student.

Men Lynn Åkesson vill ändå tro gott om spökstudenterna. Hon tror att många av dem inte förstår att deras beteende drabbar andra.

– Att de inte dyker upp gör ju dock att de faktiska studenterna får mindre tid med sina lärare. Situationer kan uppstå där resurser lagts på en kurs där många är frånvarande medan en kurs där många är närvarande i stället har fått för lite resurser. Så det vore onekligen en god gärning om de avregistrerade sig, säger hon.

Politisk fråga
Lynn Åkesson kan egentligen inte se några direkta nackdelar med ett system där universitetet skulle få rätt att avregistrera inaktiva studenter. Hon menar dock att det är svårt att komma vidare med frågan eftersom den är politisk och inte lokal.

– Men jag tror att det vore bra om vi arbetade på detta tillsammans med studenterna, det tror jag skulle vägra tyngre. Annars tror folk lätt att avregistrering går emot studenternas intressen, men det gör det ju egentligen inte, menar Lynn Åkesson.

Skriven av: Virve Ivarsson och Rebecca Bornlid Lesseur