Universitetet lockas till forskarby i Brunnshög

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Naturvetenskapliga fakulteten och LTH kan bli en del av den nya forskarbyn i Brunnshög. Universitetet ser nu över sina möjligheter till en flytt, rapporterar Sydsvenskan.

Världens starkaste röntgenstråle, en spårväg och ett internationellt forskningscentrum. Under de kommande tre åren kommer stadsdelen Brunnshög i nordöstra Lund att uppleva en verklig renessäns.

I anslutning till de forskartäta anläggningarna planeras en forskarby, Science Village, att byggas för att bli en mötesplats. Byn planeras innehålla ett besökscenter, bostäder för forskare och kontor för forskningsanläggningarna.

Och kanske även Lunds universitet.

”Det är väldigt intressant”
Universitetet utreder nu möjligheterna för att flytta delar av den naturvetenskapliga fakultetens och LTH:s arbete till forskarbyn och Brunnshög i framtiden. Det skriver Sydsvenskan.

Lokalerna i forskarbyn är intressanta för universitetet på grund av dess närhet till de kommande forskningscentrumen och att de nuvarande lokalerna är av stort renoveringsbehov.

Universitetets utredning planeras vara färdigställd innan sommaren och LTH:s rektor Viktor Öwall hoppas kunna flytta flera verksamheter till Brunnshög i framtiden.

– Det är väldigt intressant vad som händer där uppe vid de stora anläggningarna. Det finns forskning hos både LTH och Naturvetenskapliga fakulteten som har starka knytningar dit, säger han till Sydsvenskan, men lägger till att något beslut ännu inte tagits om vilka verksamheter som vore aktuella.