De ska representera Lunds studenter

- in Intervju, Kår

Väldigt häftigt, men extremt skrämmande. Så beskriver Björn Sanders känslan av att snart tillträda som ordförande för Lunds universitets studentkårer, Lus. Tillsammans med Jack Senften ska de vara studenternas nya röster och Lundagård har träffat dem för en djupintervju.

Björn Sanders är i dag ordförande för Teknologkåren och nye radarpartnern Jack Senften är vice ordförande för Samhällsvetarkåren. Men inte länge till. Den 1 juli tillträder de båda i Lunds universitets studentkårers presidium. Björn som ordförande och Jack som vice.

Men det verkar inte ha tagit lång tid för de båda att vänja sig vid sina roller. När Lundagård träffar dem skojar de friskt och skrattar.

– Haha! Tre kriminella och två ABBA-medlemmar, hojtar Björn till Jack, och pekar på en plansch från 60-talet som föreställer Lundagårds dåvarande medarbetare.

Stämningen är långt ifrån stel och tillknäppt – vilket bådar gott inför det kommande läsåret, då Björn och Jack tillsammans ska företräda Lunds studenter.

– Jack och jag funkar bra tillsammans, men vi håller inte med varandra i alla frågor. Det tror jag är bra. Vi ska kunna diskutera saker och beakta olika aspekter, men ändå ha en bra social samvaro, säger Björn Sanders.

Olika bakgrund
De två skiljer sig också åt på andra sätt. Vid intervjun är Björn propert klädd i blazer och chinos, medan Jack har på sig en munkjacka och ett par jeans.

Björn Sanders har gått tre år på civilingenjörsprogrammet med inriktning mot industriell ekonomi. Han har ett stort intresse för organisation och ledarskap, vilket väcktes redan under gymnasietiden när Björn startade en e-sportförening med sina klasskamrater.

– I min naturklass var vi ett helt gäng som spelade mycket dataspel, så vi startade en förening. Det lärde jag mig mycket av.

För Jack Senften har vägen till universitetet varit något mer krokig. Han hoppade av gymnasiet i tvåan och har sedan läst upp sina betyg på Österlens folkhögskola.

– Jag är väldigt nöjd med beslutet i dag. Min gymnasieskola i Malmö var stökig och jag hade problem med motivationen. Löpande band-principen, där man hamrar in kunskap, passade inte mig.

Jack Senften har tagit sammanlagt 90 högskolepoäng i olika samhällsvetenskapliga ämnen. Han gick tidigare på politices kandidatprogrammet, men insåg sedan att han hellre ville fördjupa sig i medie- och kommunikationsvetenskap.

Nya roller
På Samhällsvetarkåren har Jack Senften bland annat arbetat med att samordna studiebevakningen och koordinera studentrepresentanterna. Björn Sanders har varit ansvarig för att leda

Björn Sanders, ordförande för TLTH. Foto: Christina Zhou.
Björn Sanders, ordförande för TLTH. Foto: Christina Zhou.

en större grupp heltidare på Teknologkåren och även skött dess kontakter med andra organisationer.

Båda två är dock överens om att deras nya roller som ledare för Lus skiljer sig en hel del från att leda en fakultetskår.

– På Lus är man bara två heltidare. Det blir inte lika mycket anordnande av events, att försöka få medlemmar aktiva eller så – man jobbar med folk som ägnar sig åt sina fakultetskårer på heltid, säger Jack Senften.

Björn Sanders fyller i:

– Vi ska vara en resurs och hjälpa fakultetskårerna att bedriva sin verksamhet. På Lus är den största utmaningen att samordna de olika kårerna, med olika förutsättningar och åsikter, till en samlad studentröst, säger han.

”Doktoranderna mår inte bra”
Det finns en rad frågor som Lus nya ordföranden vill lyfta fram. Bland annat ett kvalitetssäkringssystem där lärosätena själva ska skapa system för att säkra utbildningarnas kvalitet. Dessa system ska sedan utvärderas av Universitetskanslerämbetet, UKÄ.

– Om studenterna har en möjlighet att påverka vilka aspekter vi tycker är viktiga när ett program utvärderas, då har vi möjlighet att påverka vad vi tycker är ett bra program. Det är det som är syftet med hela studiebevakningen, säger Björn Sanders.

De båda menar också att studenternas arbetsmiljö, både den fysiska och den psykosociala, är en avgörande fråga. Bland annat efterfrågas mer statistik på hur studenterna faktiskt mår.

– Vi har lite siffror från min egen fakultet på doktorander – och doktoranderna på samhällsvetenskapliga fakulteten mår inte särskilt bra, uppger Jack Seften.

Just doktorandernas villkor i allmänhet är en fråga som de anser har negligerats av universitetet.

Jack Senften är i dag vice ordförande för Samhällsvetarkåren. Foto: Christina Zhou
Jack Senften är i dag vice ordförande för Samhällsvetarkåren. Foto: Christina Zhou

– Att vara doktorand är en ganska otrygg form av utbildning och anställning. Det finns inte heller något riktigt system för hur kurser ska tas fram, sökas och kvalitetssäkras när det gäller forskarutbildningen, säger Björn Sanders.

”Man känner en stor vördnad”
Alla dessa viktiga frågor får snart Björn och Jack möjlighet att påverka – något som de onekligen ser fram emot.

– Man känner en stor vördnad och respekt inför det ansvar man har som representant för studenterna. Det är både väldigt häftigt och uppjagande, men också extremt skrämmande, säger Björn.

Jack är inne på samma spår.

– Jag känner glädje och stolthet över det vi gör, och för det förtroende vi fått. Det finns en viss tyngd i att man vill leva upp till förtroendet, göra det bra. Men framför allt så är det väldigt kul.

Jack och Björn är också medvetna om att tunga kåruppdrag kan bli en språngbräda in i karriären, men de tonar ned betydelsen av detta i deras beslut att kandidera till Lus presidium.

Björn menar till exempel att han som ingenjör i framtiden nog kommer ha mer nytta av att ha varit ordförande för teknologkåren än att ha varit ordförande för Lus.

– Det handlar nog snarare om att det man lär sig blir en språngbräda. Jag har lärt mig mer under det senaste året än under mina tre år som civilingenjörsstudent, säger han.

”Svårt att sätta ord på varför jag sökte”
Men på frågan om varför Björn och Jack valde att kandidera till Lus presidium suckar de lätt. Det är inte första gången de har fått frågan och deras blickar börjar sväva.

– Det borde man ju ha ett nedskrivet svar på vid det här laget. Många har ställt den frågan. Men det är svårt att sätta ord på, säger Björn Sanders.

Jack säger att han hade en lång tankeprocess innan beslutet att kandidera togs.

– För min del var det inte ett självklart val. Det är väl engagemanget som kommer tillbaka. Jag tycker att det vi gör på kåren är fantastiskt.

Björn tycker att Lus är en enorm – och enormt häftig – organisation. Han menar att det är personligt utvecklande att få vara med och leda den.

– Man vill fortsätta sitt engagemang och möjliggöra andras engagemang, säger han.

”Vill jobba på sci-fi-bokhandeln”
När det kommer till framtida yrkesliv har Björn en ganska tydlig plan. För Jack är det mindre utstakat, men å andra sidan har han klara principer om hur man ska tänka inför yrkeslivet.

– Man ska syssla med det man tycker är kul. Är man dessutom bra på det så är det en fördel, men det brukar man vara på det man tycker är kul. Sedan är det ingen slump att jag är här. Jag tycker om påverkansarbete.

Men han har även en alternativ framtidsplan.

– Personligen hade jag nog också trivts med att bara jobba på sci-fi-bokhandeln. Då har man det najs, säger Jack Senften.

Björn Sanders är mer intresserad av organisation, ledarskap och logistik än av science fiction.

– Jag har alltid drömt om att lösa något. Lösa kollektivtrafiken, lösa sjukvården eller lösa flyktinglogistiken. Jag skulle vilja jobba med logistik och flöden, men kanske snarare åt det hållet än att jobba på ett stort industriföretag.

Lus nya ordföranden må ha olika framtoning, bakgrund och framtidsplaner. Men när det gäller engagemanget för kåren och dess framtid är de kanske inte så olika trots allt.

Björn Harald Sanders

 • Född: Skarpnäcks församling, Stockholms kommun
 • Bor: Norra Fäladen, Lund
 • Antal högskolepoäng: 180 hp – tre år på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
 • Förvärvsinkomst 2014: 12 800 kronor
 • Aktier 2014: Tjänat 7560 kronor
 • Studieskuld 31/3 2016: 191 850 kronor
 • Medlem i Svenska kyrkan: Nej
 • Bolagsengagemang: Inga
 • Gjort värnplikt: Nej

Marz Jack Senften

 • Född: Slottsstadens församling, Malmö stad
 • Bor: Kobjärsvången, Lund
 • Antal högskolepoäng: sammanlagt 90 hp i statsvetenskap, nationalekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap samt handelsrätt
 • Förvärvsinkomst 2014: 38 400 kr
 • Aktier 2014: Förlorat 60 kr
 • Studieskuld 31/3 2016: 202 185 kr
 • Medlem i Svenska kyrkan: Ja
 • Bolagsengagemang: Inga
 • Gjort värnplikt: Nej

Sex snabba:

– Vilket parti röstar ni på?

Björn: Jag håller principiellt på min valhemlighet.

Jack: I det senaste riksdagsvalet röstade jag på Miljöpartiet. Den rösten är jag inte speciellt nöjd med i dag. Jag tycker det är svårt att hitta ett parti man sympatiserar fullt ut med ideologiskt.

– Tror ni på Gud?

Björn: Nej.

Jack: Jag tror på någon form av ”mer”. Det vore tråkigt annars. Men Gud som porträtterad av världsreligionerna har jag svårt att ställa mig bakom.

– Läsa program eller läsa fristående kurser?

Björn: Program. Jag skulle snarare säga att man utifrån ett program får valmöjligheter. Men jag tycker att det är bra att möjligheten att läsa fristående kurser finns.

Jack: Fristående kurser. Man får större valmöjligheter att sätta ihop en utbildning som passar en själv.

– Studentaftonsföredrag eller festa på nationen?

Björn: Båda.

Jack: Det beror på vad Studentaftonsföredraget handlar om. Jag tycker att man kan göra båda, gärna gå ut med dem som är med i Studentafton så att man får en ytterligare insikt.

– Erasmusutbyte eller plugga i USA?

Björn: USA. Då kommer man till något helt nytt, ännu längre bort, med nya perspektiv.

Jack: Erasmusutbyte. Jag har ingen bra motivering, det känns bara mer lockande.

– Matlåda eller köpa lunch?

Björn: Matlagning är ett stort intresse, men jag köper också lunch. Jag tror att jag bara har haft med mig matlåda fem gånger det senaste året.

Jack: Köpa lunch, om man bortser från pengarna. Men jag tycker egentligen om att laga mat.