Konsthögskolan tvingas flytta

- in Nyheter

Malmö stads platsbrist i de kommunala högstadieskolorna tvingar dem att säga upp Konstnärskolan i Malmös hyreskontrakt. Beslutet meddelades i början av sommaren vilket skapade starka reaktioner hos både anställda och studerande.

I början av sommaren blev Lunds universitet informerade om att Konsthögskolan i Malmö måste flytta våren 2017. Anledningen är att Malmö stad måste skapa fler grundskolelokaler till ökande elevantal. Konsthögskolan har ännu inte erbjudits några ersättningslokaler av Lunds universitet, som Konsthögskolan tillhör.

Nuvarande lokaler passar verksamheten
På Föreningsgatan i Malmö, bredvid Stenbocksgatan, ligger Konsthögskolans nuvarande lokaler mitt bland hyreslägenheter och småbutiker. Här har de legat sedan 1995 då universitetet startade utbildningen. I lokalerna finns ateljéer som studenterna förfogar över, verkstäder och undervisningslokaler. Sammanlagt studerar ett sextiotal studenter där med utrymme som är anpassade efter utbildningens konstnärliga verksamhet.

Ny plats saknas
Enligt Solfrid Söderlind, som är dekan vid Konstnärliga fakulteten i Malmö, har det förts diskussioner om olika lokaler både i och utanför Malmö som skulle kunna vara lämpliga för Konsthögskolan att flytta till. Dessutom finns det planer på att slå ihop Konsthögskolan med Musikhögskolan och Teaterhögskolan. Malmö stads lokalbehov är så pass stort att det är en lösning som skulle kunna beslutas om menar Solfrid Söderlind.  Samtidigt vill hon inte delge några konkreta platser.
– Det handlar om att vi ska klara av att finna en god lösning som är bättre än den som är i dag. Vi på fakulteten och Konsthögskolan måste ha tillit och vara lösningsfokuserade så beslutet blir konstruktivt och positivt för oss, säger Solfrid Söderlind.

Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz kan i nuläget inte uttala sig om  det kommande beslutet mer än att han delar Solfrid Söderlinds uppfattning om att en lösning måste komma till stånd.

Starka reaktioner
Sedan våren 2015 har dialog förts mellan Malmö stad, stadsbyggnadskontoret, Konsthögskolan och Lunds universitet om var konstundervisningen ska bedrivas i framtiden. Information nådde studenterna först i början av sommaren 2016 vilket skapade mycket frustration och starka reaktioner.

I samband med att Malmö stad tillkännagav att Konsthögskolan skulle sägas upp från sina lokaler figurerade uppgifter i media om att de inte skulle erbjudas ersättningslokaler förrän 2027. Denna information cirkulerade i media och det minskade inte frustrationen bland studenterna och de anställda på skolan.

Beslutet stressar studenterna
Selma Sjöstedt har precis tagit examen från Konsthögskolan i Malmö och anser att beslutet kom som en chock. Hon tror att nyantagna studenter riskerar att bli stressade över hur beskedet kommer påverka deras framtida undervisning.
– Det kan ge en negativ känsla för de nyantagna studenterna och känsla av osäkerhet kring var de kommer ha sin undervisning. Vi som studerar på skolan tycker att beslutet är befängt. Samtidigt hoppas vi att det kommer ändras så det inte påverkar de nyantagna studenterna, säger Selma Sjöstedt.

Demonstrationer och klagomejl
Som svar på beskedet startades en informationskampanj bland studenterna för att uppmärksamma situationen och hindra att Konsthögskolan blir utan lokaler efter uppsägningen. Sedan dess har gruppen bakom kampajen genomfört demonstrationer och skickat klagomejl till kommunstyrelsen. Tidigare studenter samt personer verksamma inom konstvärlden har hjälpt till med att sprida information nationellt och internationellt.

Flera studenter är oroliga över vad som kommer hända, och en öppen utställning anordnades på skolan för att visa upp arbeten och informera besökarna om hur de kände kring uppsägningen.

Andreas Bentdal Amble, en av studenterna som varit mest driven i informationskampanjen, menar att deras agerande handlar om att uppmärksamma politikerna om behovet av trygghet och stabilitet i form av lämpliga utbildningslokaler.
– Malmö Konsthögskola ska inte flytta innan ett nytt campus står klart, säger Andreas Bentdal Amble. Han menar att det finns klara signaler från både politikerna och Konsthögskolan om att de kommer presentera en tydlig plan om var skolan ska flytta i samband med terminsstart.

– Beslutet är befängt. Samtidigt hoppas vi att det kommer ändras så det inte påverkar nyantagna studenter, säger Selma Sjöstedt, som pluggat vid Konsthögskolan. Foto: Lukas Herbers
– Beslutet är befängt. Samtidigt hoppas vi att det kommer ändras så det inte påverkar nyantagna studenter, säger Selma Sjöstedt, som pluggat vid Konsthögskolan. Foto: Lukas Herbers

Oklart vad som händer nu
De som arbetar vid Konsthögskolan ser negativt på att det i nuläget inte finns någon tydlighet kring vart de ska ta vägen när de sägs upp från lokalerna.
– Frustration och desperation blev första reaktionen bland personalen men samtidigt vet vi att Malmö stad inte vill att Konsthögskolan ska lida av beslutet och därför måste vi jobba på hastigt tillsammans med dem för att hitta en lösning som är rimlig,  säger Solfrid Söderlind.

Samtidigt menar Solfrid Söderlind att det finns potential till att Malmö stad och universitetet kommer fatta ett beslut som kommer gynna bägge parter.

 

I samband med det senaste mötet togs ett förslag fram som innebär att Konsthögskolan ska flytta till Kemicentrum i Lund. Mer om detta kan du läsa här

Artikeln har uppdaterats.