Nu börjar kampen om stipendierna

- in Nyheter

Igår öppnade ansökningsperioden för Akademiska föreningens stipendier – och nästa vecka är det universitetets stiftelsers tur. Den som söker kan få upp till 30 000 kronor i stipendium.

I Sverige finansierar de allra flesta sina studier med lån eller extrajobb. Men faktum är att det varje termin även delas ut hundratusentals kronor ur stipendiefonder.

Från och med den 22 september kan Lunds studenter söka medel från de stiftelser och stipendiefonder som förvaltas av Lunds universitet – de så kallade universitets- och nationsstipendierna.

Totalt rör det sig om runt 200 olika stipendier – men genom ett centraliserat ansökningssystem prövas den sökande för samtliga stipendiefonder genom en enda ansökan på universitets hemsida.

Specifika kriterier

Kraven på den sökande är olika för varje fond. Men de är ofta väldigt specifika och gammalmodiga. Beck-Friiska stipendiefonden har till exempel denna beskrivning:

Stipendium till en behövande studerande yngling, född skåning, av goda seder, därvid företräde lämnas till den som kan styrka släktskap med donator.

Orsaken är att fonderna (http://www.lu.se/sites/www.lu.se/files/forteckning-over-stipendier-och-bidrag150511.pdf) i regel skapades för att främja ett specifikt ändamål – och därför kan kön, födelseort, gymnasieskola, nationstillhörighet (i studentlivet), studieområde, god moral, studieresultat, pengabehov och släktskap bli avgörande. Allt beror på donatorns instruktioner.

– I dag gör vi ingen bedömning av om en sökande verkligen har ”goda seder”. Den viktigaste faktorn är i stället betyg. Man söker inte på CV eller personligt brev, utan på ladok-utdrag, nationstillhörighet och så vidare, säger Emma Haverlind på universitetets stiftelseförvaltning.

Kan ge 30 000 kr

Av de runt 1000 studenter som söker universitets- och nationsstipendierna varje termin brukar runt 20 % få stipendium. Beloppen för olika fonder varierar oftast mellan en och ett par tusenlappar – men de mest tursamma sökande kan tilldelas summor på 27 000 eller 30 000 kronor.

– För att maximera sina chanser ska man uppge om man är släkt med någon donator eller har gått på en specifik gymnasieskola, förutsatt att detta är ett krav för något stipendium. Det är egentligen det enda man kan göra, säger Emma Haverlind.

Den som söker stipendium under kommande ansökningsperiod, 22 september till 5 oktober, får besked på sökplattformen i slutet av november. Har man tilldelats pengar sätts dessa in på det konto man själv angivit i sin ansökan. I regel är inkomsten skattefri.

Mängder av andra fonder

Den som inte lyckas få medel ur fonderna som administreras av universitetet har dock ingen anledning att misströsta. Det finns nämligen mängder av andra stipendiefonder bara i Lunds studentliv.

Akademiska föreningen (AF) förvaltar en rad stipendier, som redan nu kan sökas av föreningens medlemmar. Ansökan görs genom en blankett som skickas in med post. Sista ansökningsdag är den 12 oktober.

Även en del av universitetets fakulteter och institutioner har egna stipendier, som administreras lokalt. Mer information om detta finns på institutionernas hemsidor.

Universitetet utlyser dessutom resestipendier för den som behöver pengar till utlandsstudier eller en studieresa. Detta sker i februari varje år.

Vissa nationer har därtill egna stipendier för nationens medlemmar, som söks direkt av nationen i fråga. Kolla vad som gäller på just din nation – det kan bokstavligen löna sig.