Ny hub ska främja mänskliga rättigheter

- in Nyheter
@Tindra Englund

Lunds Universitet och Raoul Wallenberg Institutet lanserade idag en ny ”hub” för forskning relaterad till mänskliga rättigheter. Målet är att Lund ska bli ett Oxford för mänskliga rättigheter med en touch av Silicon Valley. 

– Huben kommer att vara en av Europas största mötesplatser för tvärvetenskaplig människorättsforskning och därmed sätta Lunds universitet och Sverige på kartan som en nyckelaktör inom mänskliga rättigheter, säger Morten Kjaerum, chef för Raoul Wallenberg institutet.

”Huben” för samman mer än 60 forskare från olika forskningsområden och fakulteter och i samband med lanseringen gav även sex stycken forskare en mini-föresläsning utifrån forskning som på olika sätt anknöt till mänskliga rättigheter.

I sitt öppningstal fokuserade Jonas Hafström, ordförande vid universitetsyrelsen, på det skifte och de förändringar vi idag ser i världen. Inte minst när det kommer till synen på mänskliga rättigheter.
– Ett nytt medialandskap och en växande faktaresistens innebär stora utmaningar för universitetet och även för Raul Wallenberg institutet, bara tillsammans har vi en möjlighet att möta dessa, säger Jonas Haftström.

Jonas Hafström. Foto: Tindra Englund
Jonas Hafström. Foto: Tindra Englund

Även Morten Kjaerum, chef för Raul Wallenberg institutet,  talade om den politiska utvecklingen i världen och de problem som uppstår när en stor och viktig grupp känner sig övergiven.  Han ställde sig även frågan om en kvinnlig maskin i framtiden kan ha rätt till mänskliga rättigheter och pratade om den så kallade flyktingkrisen som han menar att vi om några år kommer se tillbaka på med ett leende, då antalet flyktingar i världen enligt flera prognoser förväntas tredubblas.
– Därför behövs huben. Vi insåg att för att möta dess utmaningar behövde flera olika fält arbeta gemensamt, säger Morten Kjaerum.

mortenkjaerum
Morten Kjaerum

Denna insikt fick stiftelsen att bjuda in forskare från alla fakulteter på en första fika, en fika som ledde till att idén på en gemensam hub tog form.

Tillsammans med Lunds kommun har man satt som mål att Lund ska bli en MR-stad. En stad som kännetecknas av att kommunen och andra aktörer arbetar för att på olika sätt se till så att mänskliga rättigheter skyddas.
– Vi har talat om att man ska se Lund som ett Oxford för mänskliga rättigheter. Men för att även få innovation och idéer borde vi även se till att få in lite av Silicon Valley i vårt projekt, säger  Morten Kjaerum, chef för Raul Wallenberg institutet.

Den nya huben ger forskare och akademiker möjlighet att berika och utveckla sitt arbete för att bättre kunna ta itu med de problem som kompromissar mänskliga rättigheter. Den kommer uppmuntra forskare till att kritiskt undersöka vad förändringar i det politiska landskapet innebär för människorättsliga studier, och till att vara kreativa i hur de analyserar omvärlden. Huben kommer också bidra till att forskning och kunskaps sprids på ett tydligt och effektivt sätt.

 


Vad är en Hub?

  • En hub kan beskrivas som ett nav som många olika aktiviteter sammanstrålar i och utgår ifrån. Jämför med engelskans ”hubb”.