En osund kultur skrämmer läkarstudenter

- in Nyheter, Reportage

Tysthetskultur, inflytande och sexuella övergrepp. Den hemliga orden Hincus medicus har knappast ett charmerande rykte. Läkarstudenter berättar om ett ordenssällskap som påverkar både studentliv och karriär.

Text av:  Tindra Englund, Simon Appelqvist och Sebastian Rudolfsson.

I samband med Medicinska föreningens (MF) Corbal utbröt i september en hätsk diskussion på deras Facbooksida. Personangrepp och nazistliknelser avlöste varandra och flera av kommentarerna blev bortplockade av moderatorn. Till sist bestämde sig MF för att stänga ned kommentarsfältet.

Diskussionen gällde den affisch som användes för att marknadsföra balen. Ena sidan menade att affischen gick i en ”unken gammal sexistisk stil” medan den andra ansåg att den bara skildrade en ”bild på två traditionellt festklädda personer som håller om varandra”.

Men vad var det egentligen som hände och hur kunde en affisch väcka så starka känslor? Vi ställde oss den frågan efter att vi fått ett anonymt tips om att flera av de inblandade i diskussionen också var aktiva i sällskapet Hincus medicus.

Lundagård har talat med ett trettiotal personer som på olika sätt varit i kontakt med sällskapet. Många av de vi talat med har sagt att de är rädda för Hincus medicus. I vår text har vi därför låtit dem vara anonyma.

 – Det hemliga sällskapet –

Hincus medicus är ett ordensällskap för endast män och grundades för cirka 30 år sedan. Varje termin värvas två nya läkarstudenter och orden är känd för att dels festa tillsammans men också för att hjälpa varandra till höga positioner, både inom studentlivet och yrkeslivet.
– De sitter på maktposter och motiverar alla sina medlemmar att sitta på olika maktposter för att kunna ge fördelar till varandra. Inte bara inom MF utan också på nationer för att de ska kunna gå på olika baler och så vidare, säger en källa som är väl insatt i hur sällskapet fungerar.

Hincus har även en systerorganisation som heter Purpura. De har tidigare mest varit kända som sällskapsdamer åt Hincus eftersom de brukar festa tillsammans. Men även de tjejer som på ett liknande sätt väljs in i ordern tenderar att sitta på höga positioner i studentlivet.

Av de många läkarstudenter som Lundagård varit i kontakt med vittnar de flesta om att de känner till Hincus och att det är ett sällskap som man inte gärna kritiserar. Många är oroliga för vad det skulle kunna få för konsekvenser, i såväl studentlivet som yrkeslivet, då man inte vet vilka personer som ingår i sällskapet.
– Inom sällskapet finns en stark hierarki där de äldre styr de yngre. Det är de som redan är färdiga läkare som bestämmer hur saker ska vara och de beter sig generellt dåligt mot kvinnor, säger en anonym källa.

– Locus medicus Lundensis –

Locus medicus Lundensis eller ”Läkarvillan”, som den oftast kallas skänktes 1975 till medicinare i Lund av filantropen Holger Crafoord. Tanken var att den skulle användas för att främja ”vetenskaplig medicinsk forskning” och vara en del i medicinstudenternas ”fostran och utbildning”. Locus medicus har dock genom åren fyllts med diverse aktiviteter såsom körövningar, soppluncher och pubar i MF:s regi. Men villan har även blivit en viktig samlingsplats för det hemliga sällskapet Hincus.

Ansvaret för den löpande driften har en så kallad husförman. Denna person bor i villan och tar bland annat hand om Locus medicus bokningar. Enligt flera oberoende källor som Lundagård varit i kontakt med har Hincus medlemmar ofta suttit på posten som husförman och detta har inneburit att sällskapet har haft fri tillgång till villan.

– Kniper åtråvärda poster –

Foto: Siri Larsson.
Bilden är arrangerad och en pastisch på Corbalsaffischen 2016. Foto: Siri Larsson.

Även inom Medicinska fakulteten har personer med anknytning till Hincus och Purpura ofta suttit på populära poster. Vid fakulteten finns till exempel något som kallas amanuenstjänster. Dessa tjänster innehas av studenter, vilket innebär att de får förtroendet att agera lärare för elever i de lägre klasserna. Dessa platser är både åtråvärda och meriterande.
–Rekryteringen sker inte på lika villkor. Här finns en överrepresentation av Hincus-medlemmar som fått amanuenstjänster och de tillsätts i det dolda. Det är mycket fuffens kring de här platserna och kompisrekrytering är vanligt, säger Adam, en före detta läkarstudent med nära relationer till Hincus.

Enligt Christer Larsson, programansvarig för läkarprogrammet, utlyses och tillsätts tjänsterna på ett korrekt sätt med hänsyn till meriter och tidigare arbetslivserfarenhet.
– Det är ingen som känner igen det här att det skulle finnas någon form av kompisrekrytering. Och det här med de här sällskapen, det känner inte folk till, man vet ju inte vilka som är med så det är ju rätt svårt att välja ut dem, säger Christer Larsson.

I en senare intervju medger Christer Larsson att han har dålig koll på hur tjänsterna tillsätts då det ser olika ut för olika tjänster och ofta sker på ”gräsrotsnivå”.

 – Underlättar läkarkarriären –

Enligt flera oberoende källor som Lundagård varit i kontakt med är det inte bara eftertraktade tjänster inom universitetet och studentlivet som tillsätts på basis av medlemskap i orden.
– Jag vet även Hincus-medlemmar som fått läkartjänster ingen annan hade haft en chans på. Jag vet exempelvis medlemmar som inte fått sin läkarlegitimation ännu men som ändå fått vikariat på prestigefyllda avdelningar där de annars kräver legitimation, säger Adam.

Medlemmar i Hincus och Purpura sitter även ofta i MF:s Corbalskommitté och är på olika sätt inblandade i nollningen. Till exempel har medlemmar figurerat i rollen som nollningsgeneral.

– Ett anonymt sms –

Under läkarstudenternas novischperiod rekryteras varje termin två nya manliga studenter till Hincus. De kommer ofta från en överklassbakgrund och inte sällan har de föräldrar som själva studerat medicin i Lund. Enligt uppgifter väljs de även in i sällskapet för att de är ”snygga och utåtriktade” samt ”framgångsrika hos damerna”.

Under nollningsperioden får Hincus-aspiranterna ett anonymt sms med en förfrågan att komma på intervju med en okänd medlem. Sedan väntar en längre antagningsprocess där de bland annat får träffa yrkesverksamma läkare. Under denna process påpekas gång på gång hur hjälpsamt ett medlemskap är för deras framtida läkarkarriärer.
– Jag vet att en av de äldre medlemmarna fungerar som någon slags mentor. En kompis till mig tvekade lite när han blev tillfrågad av Hincus om att gå med. Men då började den äldre medlemmen att övertala honom genom att säga att ”brödraskapet” fanns till för att få varandra att bli bättre, säger Adam.

– Inträdesprovet –

Enligt källor till Lundagård består inträdesprovet till Hincus bland annat av att de båda kandidaterna får operera bort ett födelsemärke från varandra. De ska bedöva och skära bort födelsemärket under uppsikt av ordens så kallade ”Ålderman”, en legitimerad läkare som också är medlem i orden. Om inget födelsemärke finns så opereras endast hud bort. Tanken är att det ska bli ett tydligt ärr på vänster lår och därför avlägsnas även en del av det underliggande köttet.

– Sexistiska fester –

De flesta läkarstudenter känner till att Hincus existerar. Men endast ett fåtal har insyn i vad som egentligen pågår på deras fester.

Lundaprofilen Henrik Widegren var som nybliven student i början på 90-talet nyfiken på det studentikosa livet och blev medbjuden av några äldre läkarstudenter till en hincusfest.
– Jag minns att vi sjöng grova sånger och kan beskriva kvällen som en blöt herrmiddag. Det handlade mycket om att dricka oss unga studenter under bordet. Spriten flödade och sångerna var väldigt sexistiska. En sådan tillställning är ju per definition sexistisk och exkluderande. Tjejerna hade sin egna fest på annat håll men vi strålade samman senare under kvällen, berättar Henrik Widegren.

Hans relation till Hincus blev inte särskilt långvarig utan tog slut där och då.
– Det fanns mycket annat inom studentlivet som verkade roligare så det där sällskapet blev bortprioriterat. Jag blev inbjuden fler gånger men tackade vänligt nej, säger Henrik Widegren.

–”Underhållningen”–

I samband med Lundaekonomernas bal år 1998 avslöjade Lundagård att Hincus hyrde in en strippa till sin förfest.

Strippan kom in i rummet, klädd i mörk kåpa och tog av sig alla kläder tills endast trosorna satt på. I ena handen höll hon i en piska som hon la runt deras halsar. Sällskapet jublade och hon satte sig gränsle över en deltagare som sög på hennes bröst. Brösten besprutade hon senare med grädde som en annan deltagare fick slicka av.

Festfixarna var bland annat MF:s före detta ordförande Martin Ugander och Magnus Hellström, dåvarande sexmästaren för MF. Enligt arrangörerna handlade det om helt normal och i sammanhanget bra underhållning som uppskattades av festdeltagarna.

Illustration från Lundagård nr 9-10 1998, till artikeln "Medicinarstudenter hyrde in strippa" om Hincus Medicus. Illustration: Arkiv/Mira Nameth
Illustration från Lundagård nr 9-10 1998, till artikeln ”Medicinarstudenter hyrde in strippa” om Hincus Medicus.
Illustration: Arkiv/Mira Nameth

–Som en catwalk–

Ett annat, betydligt vanligare, inslag på Hincus fester är kvinnor som serverar herrarna iförda endast underkläder.
– Det blir som en catwalk där man går fram mellan borden och ska fylla på deras glas, berättar en källa som vill vara anonym.

Hösten 2015 inträffade dock två incidenter som urartade till något helt annat.

”Man berättar inte något om en broder”

Åsikterna om vad som egentligen hände hösten 2015 går isär. Vissa menar att det bara rör sig om enskilda personer som gjort något dumt på fyllan, andra beskriver det som sexuella övergrepp.
– Det är ingen slump att det hände där. Inom Hincus finns ett grupptryck som gör att även bra människor gör dåliga saker, säger en av källorna som vill förbli anonym.

Trots händelsens allvarliga natur tystades den ned. Flera av de yngre Hincusmedlemmarna ifrågasatte och försökte ta avstånd från det som hänt, men de äldre medlemmarna avfärdade det som något dumt som hänt mellan enskilda personer och inget som sällskapet borde ta ansvar för eller utreda vidare. Ingen polisanmälan gjordes och enligt en källa är de inblandade männen fortfarande aktiva inom orden.
– Det finns en tysthetskultur där man alltid skyddar varandra och där man också ljuger för varandra. Alltså även om man vet att det är sant så ljuger man för andras skull för att de ska ha en image utåt som är bra. ”Man berättar inte något om en broder”, som de brukar säga, säger källan.

När Hincus systerorganisation Purpura fick reda på vad som inträffat tog de däremot händelsen på allvar och enligt samma källa som tidigare bestämde de sig för att utesluta de fyra inblandade männen från sina tillställningar.
– Förr fanns det en bild av att Purpura bara fanns till för att agera sällskapsdamer åt Hincus. Men på sista tiden har de gradvis börjat slita sig loss från Hincus eftersom de anser att de gör en del alltför tvivelaktiga grejer, säger en källa som vill förbli anonym.

– MF och Hincus relation idag –

I samband med strippskandalen 1998 var flera av de inblandade också betrodda medlemmar i Medicinska föreningen (MF). Men enligt MF:s nuvarande ordförande Madeleine Lehander har MF som organisation inga kopplingar till orden Hincus Medicus.
– Jag känner till att det tidigare fanns tydliga associationer mellan Hincus och MF men nu handlar det bara om att vissa studenter är medlemmar i båda föreningarna och vad folk gör med sin privata tid varken kan eller vill vi lägga oss i, säger Madeleine Lehander.

– Nollningsbrevet –

Flera av de studenter som håller i nollningen och utbildningsmomenten under läkarutbildningens första termin är som

tidigare beskrivits medlemmar antingen i Hincus eller Purpura.

Men vad händer när den kultur som finns i dessa båda sällskap får vara med och lägga grunden för de nya läkarstudenternas kultur i Lund?

I april 2013 skickade 23 läkarstudenter ett dokument till de ansvariga för läkarutbildningen. I ”Nollningsbrevet” kritiserar de bland annat den sexhets och sexism som de upplevt under novischperioden.

Ett exempel är sångbokssittningen 2012 där alla tjejer var tvungna att sätta sig i ”tomtefars” knä för att få veta sin bordsplacering. Tomtefar var en manlig läkarstudent från termin tio som endast var iklädd kalsonger och en öppen morgonrock. Enligt studenternas brev var det ett ”kränkande inslag som upplevdes obehagligt av flera som deltog, samtidigt som de vid tillfället inte vågade säga ifrån.”

I samband med andra sittningar delades de nya studenterna upp efter kön. På flera av sittningarna förekom det även att äldre studenter strippade för de nya studenterna. I Nollningsbrevet beskrivs en kultur som har en heteronormativ syn på sexualitet och hetsar nollorna att ha sex både med varandra och med faddrarna.

– En otrygg studentmiljö –

En av de läkarstudenter som var med och skrev nollningsbrevet var Sara Wärnsberg.
– Efter en nollning som innehöll väldigt många sexistiska inslag drog jag mig undan läkarprogrammets studentliv då jag tycker att kulturen där är otrevlig och inskränkt. Det är även chockerande att så många deltar i dessa aktiviteter utan att reagera på att något är fel, säger Sara Wärnsberg.

Både Sara Wärnsberg och flera av de andra läkarstudenter som Lundagård varit i kontakt med beskriver även en rädsla som många studenter bär på.
– Man vill inte berätta om hur det är av flera skäl. Dels för att inte bli illa omtyckt och utsatt. Dessutom finns det en kultur av att det som försiggår i läkarnas stängda rum inte ska läcka ut. Kanske finns tanken hos en del att inte göra sig osams med framtida kollegor, säger Sara Wärnsberg.

Under de första tre terminerna läser alla läkarstudenter i Lund men från och med termin fyra ges de en möjlighet att välja mellan att läsa i Lund eller Malmö.
– Om man är trött på eller känner sig otrygg i det mer studentikosa i Lund så ser man detta som en chans att komma ifrån och väljer då Malmö, säger Sara Wärnsberg, som själv valde att byta till Malmö.

I samband med att ”nollningsbrevet” skrevs tog MF över ansvaret för läkarnollningen och fakulteten gick in med pengar för att utbilda faddrarna i hur man undviker alkoholhets och osund gruppdynamik.

Men enligt Sara Wärnsberg råder det trots MF:s arbete med nollningen än idag en sexistisk humor inom många delar av läkarnas studentliv och hon var inte förvånad då hon fick syn på årets Corbalsaffisch.
– Läkarföreningen har en gammal historia och den har funnits länge. Jag tror att detta är ett tråkigt arv som späs på och förs vidare av studenter från generation till generation, säger Sara Wärnsberg.

–”En demokratisk rättighet”–

Medicinska fakultetens vicedekan Cecila Lundberg ser inget problem med att anställda vid fakulteten är med i ett hemligt sällskap tillsammans med studenter och hon anser inte att fakulteten har något att göra med vad deras anställda gör på fritiden.
–  Att vara med i föreningslivet är faktiskt en demokratisk rättighet och ingenting som en arbetsgivare ska ha åsikter om, säger Cecilia Lundberg, vicedekan med särskilt ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Däremot menar hon att det självklart skulle vara problematiskt om en anställd examinerade en person som den på något sätt har en relation till.
– Det kallas för ett delikatessjäv och det ingår ju i en examinators roll att säga om man är jävig. Man får inte examinera någon som man har ett jäv till eller mot och det är inga konstigheter, säger Cecilia Lundberg.

Enligt Cecilia Lundberg har hon aldrig hört talas om att Hincus medicus skulle vara ett hemligt sällskap eller att det finns studenter som är rädda för dem.
– Jag tänker att det vore jättesorgligt om det var så, men själv har jag inte hört om sällskapet sedan jag var student och då var det inte hemligt. Det är klart att det är mycket olämpligt om det finns någon organisation som skräms på det sättet. Däremot är det ingenting som fakulteten har inflytande över eller något med att göra, lika lite som fågelskådningsföreningen ”Gladan”, säger vice dekanen Cecilia Lundberg.

–Allt mindre inflytande–

Foto: Siri Larsson.
Bilden är arrangerad. Foto: Siri Larsson.

Varje år ökar andelen kvinnliga läkare i Sverige och 2015 var 42 procent av alla läkare kvinnor.  I MF:s styrelse sitter idag bara kvinnor och för ett år sedan startade MF ett jämställdhetsutskott.

Låt oss nu återgå till Facebookdiskussionen om Corbalens affisch. Diskussionen inleddes av en kvinnlig läkarstudent som ifrågasatte om MF och dess jämställdhetsutskott ställde sig bakom den affisch som hon uppfattat som sexistisk.

Frågan visade sig vara extremt känslig och kanske ligger en del av förklaringen i läkarstudenternas interna kultur. På MF:s Facebooksida grävdes två skyttegravar och en infekterad strid tog form. På ena sidan låg de som fått nog av det studentikosa studentlivets sexistiska ton och som vill se en förändring. I den andra grävde de ned sig som vill bevara traditionen, flera av dessa dessutom medlemmar i Hincus.

Efter att ha tagit alla framförda åsikter i beaktande bestämde sig MF för att dra tillbaka affischen.
– Vi står för våra medlemmars åsikter och de tyckte att den skulle ersättas. Majoriteten av styrelseledamöterna samlades och beslutade att byta ut bilden, säger Madeleine Lehander, ordförande för MF.

Kanske kan detta ses som ett tecken på att Hincus inflytande är på väg att begränsas?

–En osund kultur–

Sten Axelson Fisk är styrelseledamot i Socialistiska läkare och före detta läkarstudent. Precis som många andra hörde han talas om Hincus redan under första terminen på läkarprogrammet och han har gjort sig känd som en av de få som kritiserat dem öppet.
– I sakens natur ligger att man inte vet så mycket, men helt säkert är att de existerar och att många känner till några personer som är med. Det är även ett klassiskt sätt som patriarkatet fungerar på, att män håller varandra bakom ryggen, säger Sten Axelson Fisk.

Hans bild av de som är med i Hincus är inte att de nödvändigtvis är några osunda personer i sig.
– Men man blir ju en del av en väldigt osund kultur när man upprätthåller det här sällskapet och alla som håller tyst om detta. Man må vara rädd men lite kurage behöver vi också ha som läkare för att göra rent i vårt eget hus, säger Sten Axelsson Fisk.

 

Lundagård har även kontaktat den så kallade ”åldermannen” men han ville inte lämna några kommentarer eller svara på några frågor.

”Adam” heter egentligen något annat. 

Känner du till mer om Hincus? Tipsa oss på lundagard@lundagard.se. Du kan också kontakta oss på nummer 072-7444020 eller via den krypterade sms-tjänsten Signal.

Läs även:

Ansvariga för läkarprogrammet erkänner kopplingar till Hincus

Insändare: Detta är inte förenligt med vår värdegrund

 

Text av: Simon Appelqvist, Tindra Englund och Sebastian Rudolfsson.

Foto: Siri Larsson.