Lärare på Juridicum plagierade – får varning

- in Nyheter

En universitetsadjunkt vid Juridiska fakulteten har kopierat studenters texter och använt dem i sin undervisning utan lov. Påföljden – en varning.

I våras producerade en universitetsadjunkt vid Juridiska fakulteten en föreläsningsserie till en internetbaserad MOOC-kurs i European Business Law. Hen har då använt material från studentuppsatser, blogginlägg samt Wikipedia i föreläsningarna utan tillåtelse.

I Word-dokumentet kan man se att formateringen och länkarna från Wikipedia har hängt med. Även år 2003 ska adjunkten (som inte var adjunkt vid den tidpunkten) ha skrivit en del av en rapport och använt sig av texter som saknar källor och som publicerats under eget namn utan lov.

Lundagård har tidigare skrivit om att en utredning har tillsatts i ärendet. Den utredningen är nu genomförd, och Lundagård har tagit del av den.

Beslut om disciplinär åtgärd
Enligt Lagen om offentlig anställning (LOA) måste en myndighet anmäla en anställd om personen begått ett brott i tjänst.

När universitetet gjorde en utredning lade man fram tre alternativ på bordet. Adjunkten kunde bli avskedad, bli åtalsanmäld eller få en disciplinär åtgärd. För att bli avskedad krävs det att man agerat avsiktligt eller grovt vårdslöst. En åtalsanmälning kan endast göras om brott föreligger. Det tredje alternativet disciplinär åtgärd innebär löneavdrag eller varning.

I utredningen medger adjunkten att hen agerat fel men att arbetsbelastningen var så pass stor att det inte fanns en annan utväg än att stressa ihop online-föreläsningarna och därmed kopiera material. Ursäkten gick hem, Peronsalansvarsnämnden vid universitetet beslutade att ge adjunkten en varning.

Motiveringen var att nämnden anser att åtgärden är adekvat och att den felaktiga hanteringen har markerats.

Universitetet är fåordigt
Juridiska fakultetens prefekt Per Nilsén har ingen kommentar om ärendet och hänvisar till utredningen. Lundagård kontaktade Juridiska föreningens ordförande Johan Reimer för en kommentar.
– Vi ser ingen anledning att kommentera detta då det rör sig om en intern angelägenhet. Peronsalansvarsnämnden har sagt sitt genom beslutet, säger Johan Reimer.

Lundagård har sökt adjunkten vid upprepade tillfällen men inte fått svar.