Nu stramas reglerna åt

- in Nyheter

Efter Lundagårds avslöjande har inte bara medicinska fakulteten, utan nu även stiftelsen Locus medicus och Medicinska föreningen bestämt sig för att se över sina regler.

Den tolfte december publicerade Sydsvenskan en artikel om Hincus där en av styrelseledamöterna för Locus Medicus säger att reglerna för uthyrningen av villan ska bli klarare och stramare nu efter Lundagårds avslöjande. Men enligt styrelsens ordförande Peter Krantz stämmer inte detta.
– Vi har haft en uthyrningspolicy väldigt länge och vi har tänkt att ändra dessa regler även innan ni skrev artikeln. Stiftelsens styrelse har egentligen endast ett syfte; att uppfylla reglerna för stiftelsen ändamål, vilka är unga medicinares fostran och främja forskning på det sätt styrelsen finner det lämpligt. I en sådan skrivelse kan man ha olika värderingar och tolkningar men de måste uppdateras under åren, säger Peter Krantz.

När det gäller tillsättningen av villans husförman så tillsätts posten genom att Medicinska Föreningen (MF) i samråd med den tidigare husförmannen, kommer med förslag på en ny husförman. Men sedan är det stiftelsen som gör valet.
– Vi tycker att det är ganska skönt att det här har kommit upp nu för då kan vi ha en mer transparens i vårt arbete och vi kan tala om det i vårt fullmäktige. Fullmäktige har dessutom varit ganska tydliga med att MF ska vara starkare och ha mer inflytande över hur husförmannen väljs, säger MF:s ordförande Madeleine Lehander.

Även Peter Krantz menar att det vore bra om MF stärkte sitt inflytande över valet av husförman.
– Vi ser ingen anledning att ändra på den principen eftersom att en viss kontinuitet behövs. Men den här typen av skriverier gör att åtminstone MF måste börja fundera på detta så att man inte hamnar i någon märklig form av successionsordning som man inte är intresserad av, säger Peter Krantz.

Han menar att det är självklart att ingen annan förening ska styra i huset och att det heller inte har förekommit.
– Jag rör mig mycket i huset, så hade det varit några dominerande inslag av en icke-officiell organisation så hade jag märkt det. Eftersom jag aldrig har varit med i denna förening så jag är oerhört neutral i frågan, säger Peter Krantz.

Madeleine Lehander menar  däremot att det både i MFs fullmäktige och i stiftelsens styrelse har diskuterats hur man kan förändra reglerna efter Lundagårds avslöjanden om Hincus medicus.
– Vi hade möte med Locusstiftelsen för några veckor sedan och då pratades det om att de fått hyra det gratis. Det som framgick då var att de hyrt det som husförmannens gäster, säger Madeleine Lehander.

Lundagård har även från annat håll fått ta del av skriftliga bevis på att MF:s bruncher i Locus medicus har fått ställas in till förmån för Hincus medicus.

Peter Krantz menar att det inte går att förbjuda folk att vara med i föreningar. Dessutom har Lund enligt honom ett otal sammanslutningar med mer eller mindre seriös karaktär. Han tycker dock att det är rimligt att man har värderingar som någorlunda går i samklang med samhällets värderingar i övrigt men att det lätt blir en slags moralism i det.
– Det är lätt att förfasa sig över påstådda företeelser: ”Nej, tänk dig, det var blivande läkare som blir berusade så gräsligt. Nej, tänk dig, det var blivande läkare som var ute och kysste flickor på terrassen. Så gräsligt”. Men självklart, om det är sant det ni skriver så tycker vi i styrelsen såklart att det är olämpligt. Jag tvivlar dock på sanningshalten i artikeln då det för mig inte är bevisat, säger Peter Krantz.

Madeleine Lehander menar dock att MF tagit hela historien på betydligt större allvar.
– Vi visste väl att sällskapet fanns. Men det man var förvånad över var att det fanns på fakulteten och det här med amanuenstjänster, det visste nog inte så många om. Så det var ju en chock. Det var mycket som var nytt, men inte allt.

Enligt henne har MF även haft en kontinuerlig dialog med Medicinska fakulteten under de gångna veckorna.
– När det gäller tjänster som amanuenser är så ska det inte vara kompisrekrytering. Därför tycker vi att det är jätteviktigt att fakulteten jobbar med detta och efter vad vi hört så ska de ju göra det nu, vilket vi är väldigt tacksamma för, säger Madeleine Lehander.

Text av: Simon Appelqvist och Tindra Englund

 

Läs mer:

En osund kultur skrämmer läkarstudenter

Ansvariga på läkarprogrammet erkänner kopplingar till Hincus

Insändare:Detta är inte förenligt med vår värdegrund