Fortfarande samma problem för studenter

- in Nyheter
@Tindra Englund

Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer släpper idag studentombudets ärenderapport. Den visar att samma problem som studenter fann sig i tidigare kvarstår. Studentombudet har även lagt märke till ett samband mellan funktionsnedsättningar och studenter som tar kontakt, och lyfter därför vad som kan göras för att motverka bristande tillgänglighet.

Studentombudet vill med årets rapport bidra till diskussion på de olika fakulteterna kring varför det är så och hur det ska undvikas.
– I årets rapport har jag valt att lyfta fram administration och information.  Det är en kategori som de senaste fyra åren har toppat listan på antalet ärenden. En kategori som i praktiken borde vara väldigt enkelt att följa, säger studentombudet Emma Klingspor.

Det finns tydlig information angående vad som gäller beträffande när en student senast ska informeras om sitt provresultat eller vad en kursplan ska innehålla, både genom Rättighetslistan för Lunds universitets studenter och Högskoleförordningen. Trots det brister det på många institutioner.

–  Det är beklagligt att se att flest ärende fortsätter att röra en kategori som administration och information. Trots lättillgängliga information angående vad som gäller hör många studenter av sig som stött på bristande kursplaner som inte innehåller alla delar som krävs i enlighet med Lunds universitets föreskrifter. Detta är ett stort problem, säger Emma Klingspor.

Det är tydligt vad studenterna har rätt till
Hon tror att antalet ärenden som rör administration och kommunikation dels beror på att det tack vare Rättighetslistan är tydligt vad studenterna har rätt till.
– Men sedan tror jag även att det fortfarande finns många lärare som inte tycker att rättighetslistan är någonting de måset följa utan snarare riktlinjer på vad som bör följas.  Därmed  fortsätter man att göra lite som det passar.

Men enligt studentombudet kan detta agerande leda till stora konsekvenser för den enskilda studentens psykiska välmående.
– Jag menar att just så här enkla problem som att kurslitteratur ändras gör att studenterna blir mer stressade vilket i längden leder till större problem.

I år har studentombudet även valt att lägga fokus på bristande tillgänglighet som form av diskriminering, och hur Lunds universitet genom enkla medel kan bli mer tillgängligt – för alla studenter.

Stundentombudet Emma Klingspor. Foto: Privat.
Stundentombudet Emma Klingspor. Foto: Privat.

Större problem för folk med funktionsnedsättningar
Studentombudet har uppmärksammat att det finns ett samband mellan studenter med funktionsnedsättningar och de studenter som uppsöker kontakt. Främst är det problem som uppstår via examinationsmomentet.
– Mångfald är normen idag. Det innebär att lärarna vid Lunds universitet står inför en komplex pedagogisk vardag där flexibilitet inom kursmålen och anpassad examination är ett måste. Här blir studenten beroende av en tolerant inställning hos examinatorn. Bemötandet och en flexibel inställning spelar stor roll, säger Emma Klingspor.

Men trots att det är samma problem fortfarande är Emma Klingspor optimistisk inför nästa år.
– Förhoppningen finns ju alltid  att i alla fall rättighetslistan ska få ett avstamp och att det blir en självklarhet att den ska följas.  Sedan byggdes inte Rom på en dag  utan man får ta det i mindre steg. Bara genom att ge ut en rapport och vara ute och föreläsa om rättighetslistan, samt ha kontakt med studenter och lärare gör stor skillnad, säger studentombudet Emma Klingspor.

Släppet av Studentombudets ärenderapport sker på Studentlivsvåningen i AF-borgen och är öppet för alla. Det kommer att hållas två kortare presentationer av innehållet, klockan 16:15 och 16:45. Från klockan 16:00 fram till 17:00 bjuds det på tilltugg och chans till att ställa frågor till studentombudet.

För först gången någonsin går det även att ta del av rapporten via ljudfiler på studentombudet.se

_______________________________________________________________________________________________________

Studentombudets rapport

Vad? Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer släpper för fjärde året i rad en ärenderapport som belyser de problemområde studenterna på Lunds universitet uppmärksammat.

När? Släppet sker den 25 januari från klockan 16:00. Två kortare presentationer hålls klockan 16:15 och 16:46.

Var? Studentlivsvåningen, AF-borgen, våning 3.