Orimligt med 19-års gräns för att göra högskoleprovet

Vi borde förbättra det system vi har i stället för att sätta upp nya hinder för de som vill söka en högre utbildning. Det menar Sofia Lindbom som ställer sig kritisk till regeringens utredning. 

Då har ännu en av regeringens utredningar presenterats. Inte helt oväntat så innehåller den en del märkliga och dåliga förslag.

Utredningen föreslår bland annat en åldersgräns för att skriva högskoleprovet och att giltighetstiden ska minska från fem år till tre. Att det införs en begränsning för hur många gånger man får göra provet och att gränsen för hur många som ska tas in på högskoleprovet sänks från 33 till 15 procent. För mig blir det tydligt att utredningen helt enkelt vill försvåra för ungdomar att med hjälp av högskoleprovet komma in på en högre utbildning.

Om vi börjar med införandet av en åldersgräns på 19 år för att skriva högskoleprovet – du är alltså myndig men får inte skriva högskoleprovet. Är det verkligen rimligt? Argumentet utredningen använder för införandet handlar om att sända signaler till elever att det är viktigt att man tar sin gymnasieutbildning på allvar. Men för många, mig själv inkluderat, handlade inte högskoleprovet om en genväg utan en backup utifall mina resultat på, i mitt fall IB-programmet, skulle vissa sig otillräckliga. Dessutom vill många göra provet några gånger innan det verkligen gäller för att sedan kunna maximera sin prestation.

I stället för att försvåra och sätta upp hinder för fler att studera vidare borde man utveckla och förbättra det system vi har idag. Lärosätena bör i högre grad själva kunna bestämma hur deras antagningsprocesser ska se ut. Inspiration kan också tas från USA och deras högskoleliknandeprov ACT/SAT där det även finns möjlighet att skriva ämnesprov i olika ämnen som sedan lärosätena kan ta i beaktning i antagningsprocessen.

Genom högskoleprovet skapas fler vägar för elever att nå den högre utbildningen. Vilket behövs då de blivande studenterna annars tvingas lite helt till betygssystemet. Ett system där det idag råder brist på rättssäkerhet och där det finns en märkbar inflation. Högre studier ska uppmuntras då både individerna själva och samhället i stort gynnas av dess ökade kunskaper. Därför bör man istället för att begränsa och försvåra för fler att läsa vidare istället prioritera att förbättra och utveckla högskoleprovet!