Borde vi dränka duktigheten?

- in Ledare

När prestationskraven blir oss övermäktiga kan det vara bra att påminna oss om att det inte egentligen är så duktigt att vara duktig.

Lund är en duktig stad. Det märks inte minst när man växer upp i staden. I resten av Sverige råder tydligen lärarbrist, men här märks det inte av, tvärtom var min högstadieskola full av gymnasielärare, gymnasiet i sin tur fullt av doktorander. Alla ville de undervisa Lunds flitiga och duktiga elever.

När jag gick i gymnasiet var jag inget undantag. Mitt projektarbete var till exempel en kvalitativ studie av alkoholismens sociala konsekvenser, ett arbete jag tog mig an med stort flit och hög ambitionsnivå. Med pressen på mig själv uppskruvad till max gav jag mig av till Anonyma Alkoholister för att en gång för alla vara den som skulle hitta Sanningen.

Innan detta hade jag en romantiserad bild av alkoholister. Slitna äldre män som inte bryr sig längre, i bästa fall en kriminalkommissarie som inte spelar enligt reglerna, i värsta fall en av alla de som sitter på diverse torg och gränder och super i all öppenhet.

Mötet hos de anonyma alkoholisterna blev en ögonöppnare. Gruppen var visserligen mycket blandad, men hade de någonting gemensamt var det deras duktighet. Där fanns inga slitna alkisar i sikte, däremot trygga medelklassmän, överklassmammor och entreprenörer. Människor med höga ambitioner och stor ansvarskänsla, som aldrig känner att de duger, i varje fall inte nyktra. Avståndet mellan mig och alkoholisterna var plötsligen inte så stort.

Duktighet är ett ämne som går som en röd tråd genom detta nummer. Inte minst i Lovisa Svedlunds genomgång av den duktiga flickans dilemma (s. 22-23), men väl så mycket i Fillippa Werner Sellbjers reportage om studenter som förlorar CSN (s. 12-15). För den präktiga och lyckade duktighet som syns utåt är bara en skärva av den inre duktighet som ständigt ställer krav, kritiserar och klandrar. Som gör att framgången blir en ny högre ribba istället för en källa till stolthet och glädje. När den duktige sedan misslyckas leder det till skam, tillbakadragenhet och inte sällan till flaskan.

Lund är en duktig stad. Det betyder att här finns stor potential till såväl framtidens ledare som framtidens alkoholister. Kanske vore det inte så illa om vi lättade på duktigheten då och då?