”Vi kan inte nagelfara allt vår personal skriver”

- in Nyheter

Det blir inga disciplinpåföljder för den adjunkt vid Juridiska fakulteten som publicerat en students examensarbete som sin egen forskning. En två-årig preskriptionsregel för tjänsteförseelser gör att det är för sent att vidta åtgärder.

För en månad sedan fälldes en lärare vid Juridiska fakulteten för vetenskaplig oredlighet efter att ha kopierat en students examensarbete och publicerat det som sin egen forskning .

Nu står det klart att läraren slipper disciplinansvar. Hans tjänst faller nämligen under lagen om offentlig anställning, som tillämpar en preskriptionstid på två år för tjänsteförseelser. Publiceringen av studentens examensarbete inträffade 2007 men uppmärksammades först 2016. Därmed kommer ärendet inte tas upp av Personalansvarsnämnden vid universitetet.
– Vi har haft ett väldigt allvarligt samtal med personen i fråga. Agerandet står i strid med de allra mest grundläggande värdena och reglerna inom den akademiska världen, säger Per Nilsén, prefekt vid Juridiska fakulteten.

Fakulteten kommer nu att skriva ett brev till den tidigare student vars uppsats plagierats, där man informerar om vad som hänt och hur allvarligt man ser på det inträffade.

”Kan inte nagelfara allt”
Per Nilsén tycker inte att studenter vid Juridiska fakulteten behöver vara oroliga för att lärare ska plagiera deras arbeten. Det görs redan tillräckligt för att förhindra plagiat, menar han.
– Vi har yttrandefrihet och kan som arbetsgivare inte nagelfara allt våra anställda skriver och ger uttryck för. Vi måste lita på att personalen har omdöme nog att inse att det här är fel, säger Per Nilsén.

Juriststudenternas kår, Juridiska föreningen, ser allvarligt på det som inträffat.
– Som vi sagt tidigare förstår vem som helst att det här inte är okej. I det här fallet ligger händelserna tio år tillbaka i tiden och är preskriberade. Då finns det inte mycket man kan göra, säger Johan Reimer, ordförande för Juridiska föreningen.