Digitaliseringen förändrar synen på sanning

- in Nyheter

Just nu pågår temaveckan ”Det digitala samhället” som är en av fem temaveckor i samband med 350-årsjubileet. I dagens panelsamtal diskuterades frågor om vad som händer med oss och vårt samhälle när vi blir digitala.

Det är fem forskare som samlats i en hörsal på Lux för att samtala om om det digitala samhället. Jutta Haider, Hanna Carlsson, Moa Petersén, Robert Willim och Sara Kärrholm är alla knutna till avdelningen för digitala kulturer vid institutionen för kulturvetenskaper och samtalar under ledning av moderator Mikael Askander.

Redan från början uppmanar de publiken att aktivt delta och komma med frågor. De vill ha ett förutsättningslöst samtal, och det märks att digitala kulturer är ett forskningsfält i förändring.

Samtalet inleds med den provocerande aktuella frågan: vad är fakta? Är fakta som stenar som väntar på att plockas upp från marken eller är fakta vad vi gemensamt kommer överens om och konstruerat efter vissa överenskomna premisser?

Paneldeltagarna vill inte svara på frågor så mycket som de vill ställa dem. Ställa nya frågor eller ställa om gamla frågor på nya sätt. Vad gör digitaliseringen med vår uppfattning av fakta?

Av naturliga skäl är samtalet tydligt akademiskt. Jutta Haider läser ett långt citat av Hannah Arendt som kusligt väl kommenterar vår samtid, och under samtalets gång refereras det till allt från Marx och Engels till Benedict Anderson, Marshall McLuhan och Platon.

Att äga rätten till fakta har blivit svårare och svårare i och med digitaliseringen. Hur institutioner som skolor och universitet ska kunna forstätta att ha legitimitet över vad som är sant och inte när digitala medier ökar antalet potentiella versioner av sanningen är en viktig fråga. Det är också en fråga som aktualiserats inte minst av debatten om studentinflytande som följde en debattartikel av Dick Harrison förra året (SvD 25/1-2016).

Digitaliseringen och individualiserandet av källkritiken menar paneldeltagarna har lett till en omförhandling av förhållandet mellan avsändare och mottagare av kunskap eller fakta. Var går gränsen mellan viktig källkritik och att ifrågasätta allting, inklusive läraren?

Publiken lämnas med fler frågor än svar, och det är nog paneldeltagarna är nöjda med.

Föreläsningarna fortsätter under torsdagen och fredagen och veckan avslutas med öppet hus och robotshow på Vattenhallen Science Center. Nästa temavecka är ”Hållbarhetsveckan” 15-20 maj.