Läkarstudenter ska hjälpa invandrade läkare att klara kunskapsprov

- in Nyheter
@Tindra Englund

Tjugo utomeuropeiska läkare ska studera in läkarprogrammets elva terminer under ett halvår i Lund. Upplägget innebär självstudier med handledning från läkarstudenter och lärare på läkarprogrammet vid Lunds universitet. 

Det är en stor bredd på gruppen läkare som nu erbjuds en strukturerad repetition av sina teoretiska medicinska kunskaper. Deltagarna kommer från Syrien, Irak, Vitryssland, Ukraina, Afghanistan och andra utomeuropeiska länder och representerar ett drygt tiotal nationaliteter. Syftet med repetitionen är att läkarna ska klara de kunskapsprov som krävs för att få en svensk läkarlegitimation.
–  Vi vill korta vägen till att de här läkarna får en svensk legitimation och då kan börja jobba inom vården som läkare, säger Maria Lindborg som är HR- strateg för Region Skåne.

Yrkeserfarenheten sträcker sig från genomförd praktik till upp till 15 år som praktiserande läkare. En sak har de dock gemensam, de vill komma ett steg närmare en svensk legitimation.
– Efter tjugo intensiva veckor är förhoppningen att samtliga ska vara rustade att klara av Socialstyrelsens kunskapsprov i september. Det innehåller en teoretisk del och en praktisk, säger Williams Donoso, projektadministratör på Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning.

Trots att många av de läkare som ska gå igenom programmet redan jobbat som yrkesverksamma under flera år behöver de hjälp att på ett effektivt sätt repetera den kunskap de besitter. – Provet är utifrån en svensk läkarutbildning och en svensk legitimation och för en del är det ganska länge sedan de läste sin läkarutbildning.  De har jobbat ganska länge som läkare och därför behövs det material och stöd för att de ska kunna repetera sina teoretiska kunskaper, säger Maria Lindborg.

Deltagarna är mellan 27 och 49 år och skrivs in på Korta vägen, som är ett samarbete mellan Folkuniversitetet i Lund och Lunds universitet. Det syftar till att förbättra chanserna för invandrade akademiker att få jobb som stämmer överens med deras kompetens.
– Förhoppningen är att de ska klara sina prov i september och november och att de sedan kommer ut och kan göra sin praktiska tjänstgöring i Region Skåne och sedan börja jobba hos oss, säger Maria Lindborg som är HR- strateg för Region Skåne.

Tanken är att några läkarstudenter vid lunds universitet ska anställas som mentorer och ansökan ligger just nu ute på läkarutbildningens interna facebooksida.