Kartlagt DNA kan ge större skördar

- in Nyheter
@Tindra Englund

Efter tio år av forskning är nu kornets samlade DNA-sekvens kartlagd. Därmed möjliggörs en bättre växtförädling och större skördar.

Mats Hansson är professor i molekylär växtbiologi vid Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet. Sedan 2012 har han deltagit i kartläggningen av kornets ”genom”, det vill säga dess samlade arvsmassa.
Totalt har 74 olika forskare runt om i världen deltagit i projektet som tagit totalt tio år att slutföra och  Mats Hansson är stolt över att de till sist klarat det.
– Det är klart att det känns häftigt. Det är en viktig milstolpe och allt fortsatt arbete kommer att baseras på detta, säger Mats Hansson.

Enligt honom förändrar forskningsresultaten förutsättningarna för växtförädlingen i världen.

Professor Mats Hansson. Foto: Press.

– Det är som att lägga ett pussel med fem tusen bitar. Och nu har det här 5000- bitars pusslet lagts och så har man tagit en bild och  gjort locket på pusslet. Och det är ju alltid mycket lättare att lägga ett pussel om man har locket på pusslet säger Mats Hansson.

Resultaten innebär bland annat att det går snabbare och blir enklare att hitta plantor med rätt egenskaper för olika klimat, jordförhållanden och nederbördsmängd. Andra egenskaper som blir enklare att hitta och förädla på är plantor som bäst står emot skadeinsekter, mögel och svampangrepp.
– Nu finns locket så att alla kan kika på det och varje gång man ska göra en ny sekvens av korn, i växtförädlingssyfte eller forskningssyfte, så kan man kika på det här locket för att se vart bitarna ska passa in. Det gör att man kan lägga in dem på rätt plats redan från början, säger Mats Hansson.

Kartläggningen av kornets samlade arvsmassa bäddar därmed för större skördar i svårodlade områden runt om i världen. Vilket i sin tur kan bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen för många människor.
– Nästa steg brukar bli att försöka ta reda på vad alla de gener som finns i arvsmassan gör, alltså vad de enskilda pusselbitarna har för funktion, Mats Hansson.

Resultaten publiceras nu i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature.