Utbildning ska leda till jobb

- in Nyheter

Det är examenstider, men vad händer efteråt? Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Vera Johnsson efterfrågar en bättre matchning mellan utbildning och arbetsliv. 

Snart stundar examen för många glada studenter, som ska söka jobb och göra sig redo för arbetslivet. Dock är det många nyexaminerade som inte får kvalificerade jobb efter examen.

Det beror så klart på vilken utbildning vi talar om.  Enligt OECD fungerar matchningen som bäst inom teknik och vård- och omsorg, men betydligt sämre inom samhällsvetenskap, humaniora och konst.  Av de som tar examen inom dessa ämnen är det hela 71 procent som jobbar inom yrken som är orelaterade till den utbildning de läst.

Att matchningen mellan högskola/universitet och arbetsmarknad fungerar så dåligt inom vissa utbildningar är ett av de största problemen som svensk högre utbildning står inför. Målet måste vara att utbildning leder till jobb, inte minst med tanke på att den högre utbildningen är avgiftsfri i Sverige.

En av Lunds universitets dyraste utbildningar är fri konst, vilken kostar cirka 300 000 kronor i anslag per år och elev. Som nämnt ovan är det ytterst få av de som har en examen inom konst som också arbetar inom den branschen. Det är slöseri med både individens kompetens och skattebetalarnas pengar.

För att matchningen ska fungera bättre mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden krävs att högskolor och universitet för en mer aktiv dialog med näringslivet. Högskolor och universitet borde tillsammans med företag och näringsliv kunna avgöra hur man knyter den högre utbildningen närmare arbetsmarknaden.

En åtgärd som jag tror är viktig är att praktikkurser ska vara obligatoriskt inom fler utbildningar, istället för endast valbara som ofta är fallet idag. För företag innebär praktik en ökad möjlighet att se vart rätt kompetens finns och för studenterna innebär praktik en möjlighet att få erfarenhet och en bild av hur förutsättningarna ser ut på sin framtida arbetsmarknad.

Högskolor och universitet borde även tvingas redovisa hur många som får kvalificerade jobb efter avslutad utbildning. Visar det sig att en utbildning inte leder till jobb bör den läggas ner. Det är det enda rimliga så länge vi har en avgiftsfri högre utbildning i Sverige.