Studenttidningens oberoende hotat

- in Nyheter

I dag beslutar Stockholms universitets studentkår (SUS) om deras studenttidning, Gaudeamus, ska förlora sitt redaktionella oberoende. I förslaget ingår att kåren tar över rollen som ansvarig utgivare. – Antingen riskerar tidningen att upphöra helt, eller så förvandlas det till en renodlad medlemstidning som inte granskar, säger Cornelia Thomasson.

Under vårterminen 2017 har Stockholms universitet bestämt sig för att inte längre öronmärka de 1,8 miljoner kronor som, genom bidrag till kåren, bidragit till att finansiera den nästan 100 år gamla studenttidningen Gaudeamus.

”Tidningen riskerar upphöra helt”
I en proposition som ska röstas om under dagen riskerar Gaudeamus, också kallad ”Gadden”, att förlora sitt redaktionella oberoende. Som skäl till detta anförs bland annat att kårstyrelsen anser att tidningen utgör ett arbetsmiljöproblem:

Våra medarbetare ska kunna känna sig trygga i vetskapen att ingen på deras eget kontor letar efter ”scoops” eller ”stories”, potentiellt på deras bekostnad. Det utgör ett orosmoment, det riskerar skapa en stämning av misstänktsamhet och bidra till en tystnadskultur.”

Gaudeamus chefredaktör Cornelia Thomasson är säker på att förslaget, om det går igenom, innebär dystra nyheter för studenttidningen.
–  Då kommer det antagligen inte finnas en granskande tidning längre. Antingen riskerar tidningen att upphöra helt, eller så förvandlas det till en renodlad medlemstidning som inte granskar, utan bara skriver positivt om kåren, säger Cornelia Thomasson.

Från kårstyrelsens håll menar man dock att detta är inom ramen för ett större förändringsarbete, som man i nuläget inte har en aning om vad det ska leda fram till. .
– Vi lägger pengar på att utveckla ”Gadden” för att vi verkligen vill satsa på vår tidning. Under den tiden har vi inte resurser på att producera en tidning samtidigt eftersom vi har begränsade resurser, säger Henric Södergren, ordförande för Stockholms universitets studentkår (SUS).

”Trovärdigheten undergrävs”
I den framlagda propositionen föreslås att kårens verksamhetschef blir tidningens ansvarige utgivare. Föreningen Fackförbundspressen, bestående av 19 redaktionellt oberoende fackliga tidningar, hade årsmöte den 15 maj och antog då ett uttalande till stöd för Gaudeamus redaktionella oberoende.

Om ansvariga utgivarskapet skrev de:
”Det ansvariga utgivarskapet har en avgörande principiell betydelse, eftersom den ansvariga utgivaren ensam får fatta beslut om vad som ska publiceras i tidningen. Om den ansvariga utgivaren finns utanför redaktionen och i den verksamhet som ska granskas kan tidningen inte bedriva självständig journalistik och dess trovärdighet undergrävs.”

– Vi välkomnar alla utspel och all debatt kring det här förslaget och tar del av all kritik och väger in när vi gör en helhetsbedömning. Och när jag säger vi menar jag de demokratiskt valda studentrepresentanter som finns i våra beslutande forum, säger Henric Södergren om uttalandet.

Oklart utvecklingsarbete
Kårstyrelsen skriver i propositionen att de anser det vara av vikt att tidningen ska kunna publicera kritiska artiklar om kårpolitik, och hävdar att de inte vill detaljstyra det redaktionella innehållet. Hur de ska reglera innehållet i tidningen är i nuläget oklart.

– Detta är ett utvecklingsarbete där inriktningen för Gadden kommer sättas i framtiden. Hur det landar och vad det har för bäring på vem som är ansvarig utgivare får beslutas om i det demokratiska forum som vi har, säger Henric Södergren.

Föreningen Fackförbundspressen skrev i det uttalande de antog till stöd för Gaudeamus redaktionella oberoende:

Utifrån sin kunskap om den roll en organisationstidning kan och bör ha vill föreningen uttrycka sitt starka stöd för Gaudeamus redaktionella oberoende I en stor medlemsorganisation fyller en redaktionellt självständig tidning, med ett uppdrag att kritiskt granska såväl omvärlden som den egna organisationen, en viktig demokratisk funktion.”