Ombyggnation av AF-borgen riskerar att slå hårt mot studentorganisationer

- in Nyheter

AF Borgen AB vill renovera och bygga om delar av AF-borgen. För att ombyggnationen, som beräknas kosta 90 miljoner kronor, ska gå i lås krävs stora donationer. Annars kan hyrorna komma att höjas. 

AF-Borgen utgör ett nav i Lunds studentliv. I borgen hålls inte bara baler, mässor och konferenser – den är dessutom hemvist för en rad studentföreningar och kårer.
Borgens ägare, AF Borgen AB, flaggar dock för att förändringar behöver genomföras om det ska kunna förbli så.

– Borgen används mer än någonsin, vilket innebär mycket slitage. Redan i dag finns det problem med till exempel ett uttjänt ventilationssystem. Om vi inte agerar nu kan hyrorna senare behöva chockhöjas för att täcka akut underhåll. Måste hyrorna höjas får vi tyvärr ett smalare studentliv. Det är inget vi vill, säger Stina Åkesson, vd för AF Borgen AB.

Bolagets förslag innefattar en ny lasthiss för transporter på Borgens baksida. Denna logistik sköts i dag via huvudentrén och en mindre hiss inne i AF-Borgen.

Dessutom ska Konsertsalen, som i dag ligger på andra våningen, flyttas ned till bottenplanet och den yta där det tidigare låg en bokhandel och i dag finns tysta studieplatser. Orsaken är att det där finns bättre ytor för exempelvis sminkningar i samband med scenföreställningar.

Café Athen blir enligt förslaget något mindre än i dag, medan foajén utanför Stora salen på andra våningen utvidgas.

– Vid stora tillställningar kommer Stora salen och Café Athen att kunna användas tillsammans. Ett annat sällskap kommer  kunna använda festvåningen parallellt, men separerat från tillställningen i Stora salen och Café Athen. Det gör det enklare för arrangören ur ett tillståndsperspektiv, säger Stina Åkesson.

Även en ny trappa och nya toaletter på våning två ingår i planen, som ska göra Borgen mer tillgänglig för funktionsnedsatta och billigare i drift. För att byggplanerna ska bli verklighet krävs först grönt ljus från Akademiska föreningens överstyrelse, som nästan uteslutande består av representanter för Lunds kårer och nationer.

Men det finns även ett annat hinder: finansieringen. Ombyggnadsförslaget beräknas kosta 90 miljoner kronor – en summa AF Borgen AB hoppas få in via donationer.

– Jag är ödmjuk inför uppgiften att säkra finansiering. Men jag tror att det finns personer och organisationer med hjärta för AF-Borgen, som inser hur mycket den betyder för Lunds studentliv, säger Stina Åkesson.

Under 2017 kommer AF Borgen AB att sondera efter möjliga donatorer. Först därefter vet man om det är möjligt att gå vidare med projektet, som ännu inte har någon bestämd  tidsram. Om finansiering inte kan säkras hos donatorer är risken att studentlivet får ta den ekonomiska smällen genomhöjda hyror.

AF Borgen AB har de senaste åren gått med förlust då en del stora hyresgäster flyttat ut och för att man tvingats anpassa sig efter nya krav på bland annat brandsäkerhet. Prognosen är att bolaget i år landar på ett nollresultat.