DEBATT: Tiden är inne för fullständig divestering

- in Debatt
@Lundagård

De närmaste dagarna utgör en potentiell milstolpe längs vägen mot ett universitet som investerar fossilfritt, det menar Fossil Free Lund University.

De närmaste dagarna utgör en potentiell milstolpe längs vägen mot ett universitet som investerar fossilfritt; ett universitet som till fullo iklär sig den ledarroll man gör anspråk på i den alltmer brådskande kampen för att rädda klimatet. Den 1 juni sammanträder nämligen donationsstyrelsen, som sköter förvaltningen av universitetets kapital, och vi hoppas att de tar nästa steg och väljer att divestera fullt ut.

Pådrivna av Fossil Frees kampanj har Lunds Universitet redan infört ett förbud mot att aktiefonder (men inte räntefonder) i de s.k. LU-fonderna – universitetets ”ändamålsbundna donationsfonder” – innehåller placeringar i företag som gör mer än 10% av sin vinst på fossila bränslen.

Detta förbud gäller dock ett fåtal procent av universitetets kapital; till ca 95% återfinns det i anknutna stiftelser, vilka Universitetet både kan och borde försäkra mot oetiska investeringar. Liksom tidigare uppmanar vi dem därför att utsträcka förbudet mot fossila investeringar även till stiftelserna. Och eftersom Universitetet själva konstaterat att den nuvarande portföljen inte innehåller särskilt stora fossila tillgångar bör detta inte ens kräva en särskilt stor uppoffring.

Divesteringsrörelsens anmärkningsvärda tillväxt de senaste åren har visat att ledarskap av den här sorten har en påtaglig effekt, och Lunds Universitet bär i egenskap av respekterad och prestigefylld institution ett särskilt stort ansvar.

Extremväder, torka och hot mot matsäkerheten är redan verklighet på många platser i världen

Dessutom råder det numera ringa tvivel om vad som står på spel i kampen för klimatet. Det rör sig enligt IPCC om den globala stabilitetens vara eller icke vara. Extremväder, torka och hot mot matsäkerheten är redan verklighet på många platser i världen. Även i Sverige ger sig klimatförändringarna till känna, med stor risk för torka och vattenbrist i delar av landet redan i sommar. De flesta kända reserverna av fossila bränslen måste lämnas i marken för att undvika 2 graders uppvärmning av vår planet. Mer än så behöver i nuläget inte upprepas. Det som återstår är att göra det vi nu vet att vi måste göra. Och det fort.

Namninsamlingen för att LU ska divestera fullständigt har nyligen nått upp till över 2000 underskrifter. Dessutom kom nyligen det glädjande beskedet att Lunds kommun beslutat att divestera ur fossila bränslen. Vi hoppas att Lunds Universitet följer deras goda exempel och tar nästa steg i det påbörjade arbetet för att helt utesluta investeringar som hotar vår framtid!

/Fossil Free Lund University