Öppet brev till LU:s miljöchef, Claes Nilén

- in Debatt

Hej Claes Nilén, 

Vi skriver till dig eftersom du är miljöchef på enheten för säkerhet och miljö vid Lunds universitet. 

Vi är tre nya medlemmar i Klimatstudenterna Lund. När vi fick höra att tidigare klimatstudenter försökt få överblick över universitetets flygresande – utan resultat – blev vi aningen nedslagna. Eftersom flyg står för en stor del av universitetets utsläpp, borde det inte vara universitetets uppgift att ha statistik över flygresor tydlig och tillgänglig?

Efter en del research har vi förstått att LU, via sin resebyrå, årligen skickar över utförlig resedata till Naturvårdsverket. Detta möjliggör jämförelser mellan LU som helhet och andra myndigheter och det ska ni ha tumme upp för! Det som bekymrar oss är att vi behövde gå omvägar för att få tillgång till denna data. 

Vi som studenter, men även allmänheten, bör ha tillgång till lättöverskådlig statistik över universitetets flygresor för att kunna se på utveckling över tid. Detta gäller inte bara för universitetet som helhet, utan även för varje fakultet och institution. 

Otillgängligheten för oss som studenter fick oss att undra hur det såg ut internt. Vi hörde av oss till fakulteterna och frågade helt enkelt om de hade möjlighet att redovisa flygstatistik över sin egen verksamhet. 

Till vår lättnad svarade de flesta att de åtminstone hade en uppfattning om hur de kunde gå tillväga för att hitta sin resedata. Detta med hänvisningar till dig Claes, och LU:s resebyrå. De satt dock inte själva på statistiken i något av fallen. 

Vissa påpekade även andra brister i systemet. Universitetsanställda reser ofta på uppdrag av andra aktörer, exempelvis till konferenser eller möten med vetenskapsråd. Vi blev upplysta om att dessa resor i regel bokas av respektive aktörs resebyrå, vilket enligt en anställd “innebär att bilden […] blir mycket ofullständig”. 

Överlag tycker vi att datan som finns är utförlig (även om ovan nämnda problem med bortfall bör ses över). Tack vare att det finns såpass mycket bra data, tänker vi att det bör vara relativt lätt för er att se till att den struktureras upp och tillgängliggörs. Vårt förslag är att fakulteter och institutioner regelbundet redovisar sina utsläpp från flygresor – varför inte under en speciell hållbarhetsflik på respektive hemsida? 

Om fakulteter och institutioner själva får ansvara för att redovisa sin flygstatistik, tror vi att klimatmålen helt enkelt blir mer handfasta. Det kan vara svårt för en enskild fakultet eller institution att påverka LU:s totala utsläpp – men de kan sporras av att kunna visa på egen förbättring. 

Med vårt förslag kan studenter såväl som allmänheten, och inte minst universitetets egna anställda, hålla sig informerade och uppdaterade. Detta blir en ständig påminnelse om hur utsläppen ser ut och  kan motivera till förbättring, och på sikt ännu högre klimatmål. 

Det är ingen stor reform vi efterfrågar, men den har potential att ge ringar på vattnet. Tiden håller på att rinna ut och varje flygresa räknas. Så vår fråga till dig Claes: Vad finns det att förlora?

/Ellen Casey, Isa Diamant och Juliane Glinski
Klimatstudenterna Lund