Lunds universitet inte tillräckligt hållbart

- in Nyheter

Lunds universitet får kritik får sitt arbete med hållbar utveckling. Enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet är universitetet i behov av utveckling. Trots lagstiftning har arbetet gått trögt enligt två experter. 

Tre fjärdedelar av landets lärosäten för högre utbildning har inte ett tillräckligt bra arbete vad avser att främja hållbar utveckling inom utbildning. En utvärdering från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar att Lunds universitets arbete med hållbar utveckling är i behov av utveckling.

En stor majoritet, inklusive Lunds universitet fick bedömningen att den systematiska uppföljningen kring arbetet med att främja hållbar utveckling inom utbildning behöver förbättras. Universitetet fick även synpunkter på den pedagogiska och forskningsbaserade kompetensen hos personalen i hållbarhetsfrågor.

Bland de universitet som fick utlåtandet att processen kring hållbarhetsfrågor är välutvecklat kan till exempel Uppsalas universitet och Göteborgs universitet nämnas. Enligt Henrik Holmquist, utredare på UKÄ beror detta troligen på att de har arbetat längre med dessa frågor och har infört ett bra uppföljningssystem.

Trots att det 2006 lagstiftades om att lärosätena ska arbeta med att främja hållbar utveckling i högre utbildningar har uppföljningar varit sparsamma.

– Det är förvånande att inte tillräckligt mycket har hänt sedan lagen implementerades. Lunds universitet följer den här trenden, säger Henrik Holmquist.

Lunds universitet har flera institutioner som forskar kring hållbarhet men det finns inget helhetsgrepp kring att implementera detta i utbildningarna. Enligt Håkan Rodhe, universitetslektor vid internationella miljöinstitutet är detta problematiskt. Lunds universitet saknar en central styrning för hållbarhetsfrågor. Det blir extra tydligt på de större utbildningarna som ekonomprogrammen där hållbarhet inte har inkorporerats enligt Håkan Rodhe.

Håkan Rodhe stämmer in i kritiken att det har gått långsamt sedan det lagstiftades kring hållbarhet 2006.

– Det har gått orimligt långsamt. De flesta universiteten har inte gjort tillräckligt, men när det kom ut att rapporten skulle göras började landets lärosäten genomföra olika initiativ kring hållbarhet, säger Håkan Rodhe.

Håkan Rodhe riktar även kritik mot de lärosäten som fick omdömet att de har ett välfungerande system kring hållbarhetsfrågor. Enligt honom finns det bristande stöd till studentföreningar som engagerar sig i frågorna. Lärosäten behöver uppmuntra engagemang bland dess studenter för att kunna föra upp hållbarhet på agendan tycker Håkan Rodhe.

Bo-Anders Jönsson, vice rektor vid universitetsledningen, Lunds universitet instämmer delvis i kritiken. Enligt honom är resultatet förväntat. Han tycker att universitetet har varit dåliga på att sätta upp mål och det behöver förbättras. Bo-Anders Jönsson tycker dock att det var fler utbildningar än förväntat som arbetar med att lyfta hållbarhetsfrågor i utbildningarna. Men han identifierar samtidigt problem.

– Det finns ingen tydlig definition av vad hållbar utveckling innefattar. Det blir inte alltid självklart att frågan ska lyftas i alla utbildningar och därför behöver det förtydligas, säger Bo-Anders Jönsson.

Enligt Bo-Anders Jönsson kommer nu Lunds universitet och den universitetsgemensamma utbildningsnämnden diskutera hur hållbarhetsfrågor kan lyftas bland fakulteter och inom utbildningar.

– Bland annat behövs det en diskussion kring hur vi gemensamt kan sätta upp tydliga mål att arbeta gentemot för att förbättra vårat arbete med hållbar utveckling inom utbildningarna och gärna över fakultetsgränserna, säger Bo-Anders Jönsson.

You may also like

Halverade utsläpp i LU:s nya hållbarhetsplan

Halverade utsläpp inom tre år, mer hållbarhet i