Q: Amanda Bjernestedt (SSK)

- in Q

Avgående kårordförande för HTS vars medskyldighet till förlusten av kårens flagga inte ska underskattas. Hon rör sig mellan Kent-konserter, minneskonferenser och kårmöten i en sådan fart att det vore omöjligt om hon inte fått låna Hermiones Time-turner. Tur är väl det för annars hade hon aldrig fått i uppdrag att möta Kungen när han var på besök i Lund.

Av en slump befann sig Q på bänkraden bakom Amanda och Kungen och fick därför chansen att snappa upp deras trevande meningsutbyte, vilket löd ungefär så här:

Amanda sa: Jag har forskat en del om minne. Vill du kanske höra? 

Herr Kung sa: Rodd är min passion. Det vill jag tydliggöra. 

Amanda sa: Vad säger du om partiledardebatter, konst eller rentav katter? 

Herr Kung sa: Ja till rodd men nej till snatter. 

Amanda sa: Finns det nått som du kan göra, för ämnet humaniora

Herr kung sa: För rodd krävs både båt och åra

Rädda kår från kris på egen hand 

Är något som jag kan! 

Men att prata med regenten för vårt land. 

Det kräver visst en kaffe eller något starkt att dricka!

Herr kung blev plötsligt arg: Vem sa nått om kaffeflicka?