Klimatlösningar hackas fram i Lund

- in Nyheter
@Lundagård

Det globala eventet Climathon har kommit till Lund för första gången. I 24 timmar ska cirka 60 deltagare sitta och ”hacka” fram klimatlösningar på Vattenhallen science center som ligger uppe vid Lunds tekniska högskola.

Klockan är ett på fredag eftermiddag. En grupp om fyra studenter och en entreprenör sitter och jobbar i en röd korridor på Vattenhallen science center. Gruppens bakgrund är bandad. Någon läser en master i design, en annan studerar hållbarhet och miljö. Gemensamt är att de alla är deltagare i Lunds första Climathon som pågår i 24 timmar från den 27 till den 28 oktober.

Climathon är ett globalt 24-timmars klimatförändrings-hackathon som hålls i mer än 100 städer runtom i världen. Bakom eventet står Climate-KIC som är en del av Europeiska Institutet för Innovation och Teknologi. Lokala arrangörer i Lund är Lunds kommun, företaget Kraftringen och Lunds universitet.

I Lund har man valt utmaningen att göra Lunds kommun till den svenska kommun som använder störst andel solenergi. Ett sextiotal har anmält sig och deltagarna består till största delen av studenter men även entreprenörer och klimatintresserade lundabor deltar.

–Det är ett spännande sätt att ta sig an klimatfrågan och vi ser Climathon som ett bra tillfälle för studenterna att lära sig något utanför den ordinarie utbildningen, säger Olof Blomqvist, koordinator vid Centrum för miljö- och klimatforskning.

–Det ger även studenter möjligheten att träffa externa aktörer och knyta kontakter för framtiden, säger Susanna Bruzell koordinator vid Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Climathon i den röda korridoren på Vattenhallen science center. Foto: Anni-Elina Vänskä

Under lördagen kommer deltagarna gruppvis presentera de idéer som arbetats fram under dygnet. Presentationen kommer ske inför en jury som bland annat består av Emma Berginger, kommunalråd vid Lunds kommun, Sylvia Michel, VD för Kraftringen och Bertil Lundström, teknisk chef på Lunds kommuns fastighetsbolag (LKF).

–Förhoppningen är att vi under Climathon i Lund ska få fram många bra idéer som vi kan gå vidare med, antingen inom kommunen eller genom att till exempel Kraftringen eller LKF har möjlighet jobbar vidare med idéerna tillsammans med grupperna som tar fram dem, säger Ulrika Wedin, hållbarhetskommunikatör på Lunds kommun.

Förutom att hacka fram innovativa klimatlösningar står även underhållning och motion på schemat. Det kommer bland annat att erbjudas yoga, disco och afrodans under natten för att hålla energin uppe bland deltagarna.

Lundagård frågar vad en grupp studenter förväntar sig av dygnet och får ett enhälligt svar:

”Ha kul, uppnå något och få ny kunskap”

Presentationen på lördag morgon är öppen för allmänheten och kommer hållas på Ideon agora.