Bakslag för Blekingska nationen

- in Bostad, Nationer, Nyheter

Blekingska nationen ska flytta från Måsvägen och bygga nya nationshus med studentlägenheter på Ole Römers väg. Under våren 2019 planeras de nya lokalerna att börja byggas men nationen saknar bygglov såväl som nästan 14 miljoner kronor för projektet. Pengar som de hoppas få in via privata finansiärer.

Blekingska nationen ska bygga ett nytt nationshus med plats för mellan 150 och 200 bostäder på Ole Römers väg, mellan Ideon och Vattenhallen. Enligt Blekingska nationens hemsida är bostäderna färdigfinansierade och de uppger att de vill påbörja bygget sent under 2018 eller i början av 2019.

Men enligt Daniel Wasden, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Lund, kan bygglovet stå klart först under våren 2019.
– Detaljplanen beräknas kunna tas upp för beslut om antagande i början av 2019 och bygglov skulle tidigast kunna lämnas i början av mars. Detta förutsätter dock att detaljplanen inte överklagas, säger Daniel Wasden.

Han berättar att projektet har tagit längre tid än beräknat eftersom bygget är en del av en större ombildning av området kring Ideon. Detaljplanen för bygget planeras tas upp på byggnadsnämndens sammanträde för beslut om granskning den 18 september i år.

De nya nationslokalerna så som studieplatser, gillestuga och nationslokaler, behöver ytterligare 13,9 miljoner kronor för att kunna byggas. Nationen letar efter privata finansiärer i nya som gamla medlemmar, företag och mecenater. Vem som ska anlitas som arkitekt för projektet är ännu inte bestämt. Den informationen går Blekingska ut med när förhandlingarna står klara.

Fasadritningar över hur Blekingskas nya nationshus kan komma att se ut. Illustration: White arkitektbyrå

Johan Dalén var kurator för Blekingska nationen mellan 1995-1996 och är nu ordförande i stiftelsen Heruelo, Blekingska nationens byggnadsstiftelse.
– Det som står som moln på vår himmel är dels bygglovsprocessen som vi hoppas att kommunen kan skynda på men också att kommunen vill att vi medfinansierar Ole Römers plats som ska byggas i närheten av våra studentlägenheter, säger han.

Hur mycket pengar kommunen eftersöker står ännu inte färdigt och är delvis en förhandlingsfråga.
– Ett sådant motkrav riskerar att äventyra hela bygget, säger Johan Dalén.

Trots dessa motgångar håller Johan Dalén modet uppe.
– Vår målsättning är att bygget ska stå klart senast årsskiftet 2020-2021, säger han.

Han berättar vidare att nationen satsar på att bygga olika typer av boendeformer för att kunna passa olika boendekonstellationer. De 150-200 nya boendena ska delas upp i ettor, dubblettlägenheter och korridor med delat kök.
– Vi satsar en hel del på samlingsutrymmen, säger Johan Dalén.

Ossian Contassot läser musikvetenskap och har bott på Blekingska nationen i tre år. Han menar att flytten innebär en omställning för nationens identitet.
– Vi är en liten nation i utkanten som nu ska flytta till andra delen av Lund. Å ena sidan blir det uppfriskande med nya lokaler men det blir inte lika mysigt, säger han.

Blekingska nationen är känd för sin musikaliska inriktning. Stora svenska artister som The Cardigans, The Knife, The Ark och Broder Daniel har spelat på deras scen som sedan 1960 har varit belägen på Måsvägen i Lund. Bostäderna på Måsvägen renoverades under 1980-talet och nationslokalerna fick en renovering år 2004.

Emelie Staffas är sedan juli i år kurator på Blekingska nationen. Hon är mån om att Blekingska nationen ska hålla kvar sin musikaliska inriktning även efter flytten.
– Vi håller oss positivt inställda till vår tidsplan och ser fram emot att få nya fräscha lokaler att bedriva vår verksamhet i, säger hon.