Frågan: Pest eller kolera?

- in Frågan

Pest eller kolera är ett talesätt för att beskriva ett val mellan två icke önskvärda utgångar. Men vad ska man egentligen välja mellan de två? Lundagård har pratat med Lars Björck, professor i infektionsmedicin vid Lunds universitet för att få klarhet i frågan.

Pest eller kolera, vilket är värst?

– Om man insjuknar i dessa sjukdomar, och det finns kvalificerad medicinsk behandling så är bägge fullt behandlingsbara. Men om behandling inte finns, så är dödligheten stor i båda fallen. Det man dör av i kolera är att man förlorar vätska och salt. Om man får en adekvat behandling så är det nästan ingen som dör
i kolera.

– Då är det nog värre med pest, utan att jag har några siffror på det. Både pest och kolera kan behandlas med antibiotika eftersom man får infektionerna av bakterier. Men om man befinner sig i ett akut skeende och har insjuknat i kolera så hinner inte antibiotikan verka. Då är det i stället de stora vätskeförlusterna som ska behandlas.

Vad är det man drabbas av i pest?

– När det gäller pest så finns det olika former. Det finns en variant som heter böldpest, och en som kallas för blodpest. Om blodpest lämnas obehandlad så är dödligheten nära 100 procent.

– Böldpest är lindrigare i sitt förlopp men ändå allvarlig och med höga dödstal om man inte får tillräcklig behandling. Det var dessa former av pest som vi kallade för digerdöden som utplånade nästan en tredjedel av Europas befolkning.

Hur får man infektionerna?

– När det handlar om kolera så är det nästan alltid kolerabakterier i förorenat vatten.

– Typiskt för koleraepidemier är att det bryter ut i samband med krig eller naturkatastrofer då de sanitära förhållandena sjunker drastiskt. Pesten sprids oftast via gnagare, till exempel råttor som var fallet under digerdöden. Det är loppor som sitter på råttorna som för bakterien vidare och ger den till människor.

Om du hade varit tvungen att välja?

– Det är en svår fråga som det inte finns ett rakt svar på. Det finns som sagt olika allvarliga former av de här sjukdomarna. Lindriga typer av kolera kan man
i vissa fall behandla själv genom att dricka vatten och få i sig salt. Men sen finns det allvarligare kolera där man dör inom ett dygn om det lämnas obehandlat.

– När det gäller pest så är böldpest en infektion av lymfkörtlarna, medan blodpest innebär att bakterierna finns i blodet och i hela kroppen och därmed mer allvarlig. Men i Sverige har vi haft mindre än tio fall av kolera de senaste tjugo åren. Pest tror jag inte att vi har haft överhuvudtaget i modern tid, säger Lars Björck.