Margot Wallström diskuterar utrikespolitik med Lundastudenter

- in Utbildningspolitik

Efter att ha presenterat regeringens utrikespolitiska ståndpunkter och visioner för Sveriges arbete i världen begav sig utrikesminister Margot Wallström till Lund för återkoppling. Under dryga två timmar sattes hon på prov av en stor skara hängivna Lundastudenter.

Under gårdagseftermiddagen besökte Sveriges utrikesminister Margot Wallström Lunds universitet för att diskutera regeringens nya utrikesdeklaration som presenterades tidigare samma dag i riksdagen. Seminariet, vilket arrangerades av Lunds utrikespolitiska förening (UPF) i Universitetshusets aula, var fullsatt och bjöd på en tillgänglig utrikesminister som besvarade studenters och akademikers frågor med lyhördhet och entusiasm. Frågorna, de flesta ställda av studenter, var respektfulla och överlag tämligen specifika och berörde allt från kärnvapenavtal, Sveriges ifrågasatta kampanj till säkerhetsrådet, EU:s handelsavtal med det ockuperade Västsahara till klimatförändringarna som ett ökande globalt säkerhetshot.

Foto: Anni-Elina Vänskä

– Hur kommer det sig att  EU egentligen inte bryr sig särskilt mycket om utvecklingen i Turkiet och de folkrättsliga brotten i Syrien och Irak som de utfört? Är det helt enkelt så enkelt att EU har överseende med Turkiets ageranden då de upprätthåller en flyktinggräns som förhindrar fler flyktingar från att komma in i Europa, löd en av de mer laddade frågorna från publiken.

Frågan engagerade utrikesministern i närmare tio minuter. Avslutningsvis utlovade hon att sätta press på Turkiets utrikesminister om han närvarar vid det utrikesministermöte i Bulgarien som hon kommer delta i under torsdagen.

Trots att tiden rann ut insisterade utrikesministern på att alla som räckt upp handen skulle få möjligheten att tala. När publikens alla frågor besvarats tog Margot Wallström, troligen till sin tidspressade pressekreterares förskräckelse, tillfället i akt att fråga Lundastudenterna om vad de ansåg saknades i årets utrikesdeklaration. Några franska utbytesstudenter efterfrågade demokratisk förankring av EU beslut i högre utsträckning medan en svensk student åberopade vikten av nordisk sammanhållning.

Vi kommer att fortsätta att satsa mycket pengar på skolan och vi kommer också att göra det i vårt bistånd och i våra internationella insatser.

När seminariet avslutats besvarade Margot Wallström ytterligare frågor från en stor klunga studenter som samlades omkring henne framme vid scenen. Lundagård hade sedan möjligheten att träffa henne för en enskild intervju.

Vilka utbildningsfrågor är, enligt regeringen, viktigast att driva internationellt?

– Alltså jag är ju inte utbildningsminister måste man säga men jag menar att det är så otroligt viktigt med till exempel ERASMUS-frågor och att vi har studentutbyte. Vi måste genom vår utrikespolitik se till att vi fortsatt investerar i utbildning och inte tar den infrastruktur för utbildning världen över för given.

Vilka konkreta åtgärder kommer regeringen vidta för att jobba mot det globala målet nummer fyra, god utbildning för alla?

– Vi kommer att fortsätta att satsa mycket pengar på skolan och vi kommer också att göra det i vårt bistånd och i våra internationella insatser. Det är särskilt viktigt att se till att skolan och högre utbildning verkligen blir socialt inkluderade. Och jag har alltid tyckt att det är viktigt att universiteten är en miljö där det finns en stor mångfald med studenter från hela välden. Det är något som jag bryr mig väldigt mycket om, och som vi kommer att fortsätta investera i.

Hur kan svensk utrikespolitik främja Sveriges utbildningsutbyte med universitet i utvecklingsländer?

– Jag tror vi måste återaktualisera den frågan mer i vårt utbyte med andra länder. Jag tror att man under en längre tid har investerat mycket i bistånd med tron om att detta skulle lösa utbildningsfrågan också. Men så är det inte. Man måste upprätthålla utbildningsväsendet och ständigt förnya utbildningsinsatserna. Jag tror det är viktigt för SIDA och alla som arbetar med vårt bistånd och utrikespolitik att prata om det här, särskilt med tanke på att vi har mer ungdomar i världen än någonsin.

Foto: Anni-Elina Vänskä