Lunds universitet närmar sig EU

- in Nyheter

I dag klockan 13.00 träffades rektorer från sex av södra Sveriges högskolor på en presskonferens. På tapeten låg hur man stärker samarbetet mellan lärosätena och hur de kan nå större genomslag bland EU:s institutioner. På presskonferensen avslöjades att rektorerna har nått en överenskommelse- lärosätena ska öppna ett gemensamt EU-kontor i Bryssel.

Lärosäten syd är namnet på det nätverk som avser att främja samarbetet mellan Lunds universitet, Malmö universitet, Högskolan Kristianstad, Blekinge tekniska högskola, Högskolan Halmstad, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Ett av samarbetets syften är att tillsammans öka konkurrenskraften på lärosätena, både nationellt och internationellt. Nästa steg i detta samarbete är etablerandet av ett gemensamt EU-kontor.

”Med Brysselkontoret vill vi även stärka banden med andra samarbetspartner i Bryssel, inte minst med Danmark samt med andra svenska EU-kontor”, skriver Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz i ett blogginlägg. 

Torbjörn von Schantz avslutar med att skriva att han hoppas detta kommer stärka universitetets närvaro i Bryssel då EU:s ramprogram är en av de tre största externa finansiärerna av Lunds universitets forskning.

Högskolan Kristianstad meddelar på deras hemsida att i samband med frågan om EU-kontoret diskuterar lärosätena även kring utbildning av fler specialistsjuksökterskor, startandet av ett nätverk som kvalitetsutvärderar utbildningar, samt utökat samarbete mellan lärosätenas lärarprogram.