Pressen växer i takt med Lundakarnevalen

- in Nyheter
@Lundagård

Ett roligt engagemang där allt är möjligt. Men samtidigt ett engagemang som befinner sig i en arbetsmiljörättslig gråzon och där det är lätt att ta på sig för mycket.

Text: Felicia Green & Simon Appelqvist

Karnevalens akilleshäl är att det är ett helt galet projekt. På ett och ett halvt år ska glada amatörer driva ett projekt som resulterar i en omsättning på 30 miljoner kronor och ungefär 5 500 aktiva studenter, säger Mia Hempel, tågchef för Lundakarnevalen 2014 och råd i nuvarande kommitté.

Under förra Lundakarnevalen drabbades flera karnevalister av utbrändhet och psykisk ohälsa.
– Det är en summa av väldigt mycket som gör att arbetsbelastningen kan bli för hög då bland annat utrymmet för misstag har minskat. Man tänkte stundtals att ”det här kan jag inte fucka upp”, säger Mia Hempel.

Hon menar att med bakgrund av samhällets höga ambitionsnivå läggs även ett större ansvar på de som driver karnevalen i dag jämfört med tidigare.

Fanny Ramel var karnevalsgeneral 2014. Hon säger att karnevalen är en organisation där allt är möjligt och att man gör det för att det ska vara roligt.
– Då är det lätt att på sig för mycket. Att man tror att man inte får säga nej eller att man ska uppfylla någon annans förväntningar. Men tappar karnevalen glädjen och engagemanget vet jag inte vad som blir kvar, säger hon.

Mia Hempel anser att årets komitté har kommit längre med att göra engagemanget mer hållbart. En skillnad mellan förra och nuvarande kommitté är att samtliga ledamöter nu är arvoderade.
– Det ger bättre förutsättningar för deras arbete och arbetsmiljö när de inte behöver oroa sig för att betala hyran, säger Mia Hempel.

Man tänkte stundtals att ’det här kan jag inte fucka upp’.

Lundakarnevalen har även en karnevalistpolicy, vars syfte är att klargöra vilka förväntningar som finns på karnevalisterna. De har även upprättat ett centralt inrapporteringssystem dit engagerade kan vända sig om de har någonting de vill prata om.
– Vi tycker det är viktigt att ha direkta kanaler för de karnevalister som upplever att någonting inte står till på det sätt som de trodde det skulle vara, säger Sara Ramberg, kommunikationschef för Lundakarnevalen 2018.

Men hur de konkret följer upp inrapporteringen vill Sara Ramberg inte gå in på.
– Det kan jag inte tala om. Vi pratar om det inom kommittén och löser det på så vis, men varje fall som kommer till vår kännedom behandlar vi, säger hon.
Utöver inrapporteringssystemet har karnevalskommittén haft föreläsare som pratat om stress och haft uppföljningsmöten för alla som varit engagerade.

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att se till att man arbetar på ett sunt och säkert sätt.
– Det ska inte hända några olyckor, varken av fysisk eller psykisk karaktär. Man ska även göra en riskbedömning av arbetsförhållandena. Det man då ser som riskfyllt, ska man vidta åtgärder för, säger Gunnel Gyllensvaan Erichs, regionjurist på Arbetsmiljöverket.

Lundakarnevalen räknas som en ideell förening, vilket gör den full av gråzoner och frågetecken när det kommer till arbetsmiljölagstiftning.
– Det här är okänd mark. Det finns väldigt lite, för att inte säga ingen, praxis på området. Men finns det en varaktighet, riktar man sig till någon typ av allmänhet, är återkommande och man tjänar pengar på verksamheten, då kan man troligen räkna med att arbetsmiljölagen gäller, säger Gunnel Gyllensvaan Erichs.

Hon kan inte uttala sig om huruvida Lundakarnevalen omfattas av arbetsmiljölagstiftningen.
– Det handlar om hur verksamheten är utformad. Det är möjligt att Lundakarnevalen är så pass konstant att man skulle kunna se det som att de har ett arbetsgivaransvar. I nuläget kan jag inte säga att det är så. Men det finns en del som pekar på det, och därför ska de se till att jobba enligt arbetsmiljölagen.

I Lundakarnevalen är det karnevalskommittén som är ytterst ansvarig för karnevalisternas arbetsmiljö.

Hur ser ansvaret ut för att säkerställa en sund arbetsmiljö?
– Karneval ska huvudsakligen vara kul. Därför har vi verkligen försökt att lära oss av tidigare karnevaler och av studentlivet i stort. Vårt mål har verkligen varit ett hållbart engagemang, säger Sara Ramberg, kommunikationschef för Lundakarnevalen 2018.