Fortsatt bostadskris för studenter

- in Nyheter

I dag släppte Sveriges förenade studentkårer (SFS) sin årliga rapport om studenters boendesituation i Sverige. Lund är rödlistat, vilket enligt SFS kriterier innebär att staden inte kan erbjuda studenter ett tryggt boende under höstterminen.

– I dag är det endast tio procent av Sveriges campusstudenter som börjar studera i en stad med en rimlig bostadsmarknad. Det är alltså bara tio procent som möter en situation där de kan fokusera fullt ut på sina studier. I de andra städerna så kommer vissa studenter efter terminsstart behöva fokusera på att leta bostad, bo i otrygga boenden och bostäder med höga hyror. Det leder till att man inte kan fokusera fullt ut på studierna, säger Jacob Adamowicz, ordförande för SFS.

Bostadsrapporten bygger på att SFS inför höstens terminsstart kontaktat studentkårer och studentbostadsförmedlare i 33 av Sveriges studentstäder. Utifrån kriterier framtagna av SFS listas städerna som gröna, gula eller röda. För att få bli grönmarkerad måste orten kunna erbjuda studenten ett tryggt boende inom en månad.

Jacob Adamowicz Foto/källa: Per Orchidéen/SFS

Lund är en rödlistad ort

Lund är en av de studentstäder där bostadsläget är mest akut. Enligt SFS rapport är Lunds bostadssituation listad som röd. Detta innebär att orten inte kan erbjuda alla nya studenter tryggt boende under höstterminen.

– I Lund kommer det vara studenter som bor kvar i kortsiktiga lösningar under höstterminen så som på soffor eller i korttidsboenden. I Lund tar det så pass lång tid att få studentbostad att inför terminsstarten konkurrerar de nya studenterna med de som började för ett år sedan, säger Jacob Adamowicz.

Tolv andra studieorter är också rödlistade enligt rapporten. Bland andra Uppsala, Göteborg och Stockholm.

I ett utlåtande från Lunds universitets studentkårer så uppskattas kötiden för ett korridorsrum i AF bostäder vara 6 till 12 månader respektive 12 till 24 månader för en lägenhet.

Christina Abdulahad, ordförande för Lunds universitets studentkårer, märker att det finns en stor oro bland de nya studenter som anländer.

– I måndags kom många av de internationella studenterna hit och många har fortfarande inte tak över huvudet, säger Christina Abdulahad.

 

Långsiktiga lösningar och ändrat bostadsbidrag

– I Lund har Bopoolen haft en soffkampanj för att hjälpa till med de kortsiktiga lösningarna men det behövs byggas fler bostäder och fler långsiktiga lösningar. Det är en stress att behöva hoppa mellan olika rum varje termin och det går tyvärr ut över studierna, säger Christina Abdulahad.

– Det har blivit lite bättre än förra året men det finns mycket kvar att göra. Man behöver se över de regelverk vi har för att till exempel göra andrahandsuthyrning tryggare samt möjliggöra bostadsbidrag för alla typer av studenter. Just nu kan man inte söka bostadsbidrag om man till exempel är över 28 år eller är inneboende, säger Christina Abdulahad.

En förändring av bostadsbidraget är också någonting som SFS vill se.

– I dag betalar studenter väldigt höga hyror och det är väldigt få studenter som tar bostadsbidrag. De få som tar det blir ofta återbetalningsskyldiga. Det är krångligt eftersom man söker bidraget baserat på den presumtiva helårsinkomsten. Om man sedan får sommarjobb kan man bli återbetalningsskyldig. Det avskräcker studenterna att söka bidrag. Så vi hoppas på ett bostadsbidrag som anpassas efter studenters situation, säger Jacob Adamowicz.

 

Källa: SFS Bostadsrapport 2018

En studieort blir grön om den kan erbjuda studenter ett tryggt boende inom en månad.

En studieort blir gul om den någon gång under höstterminen kan erbjuda studenter ett boende med förstahandskontrakt som gäller under hela studieperioden.

En studieort blir röd om den inte kan erbjuda studenter ett boende under höstterminen.

SFS kriterier för ett tryggt boende

  • Studenten: Alla studenter med en studietakt på minst 15 högskolepoäng per termin ska erbjudas boende. Det spelar ingen roll om studenten är folkbokförd i kommunen sedan tidigare eller inte.
  • Kontrakt: Permanent förstahandskontrakt som gäller under hela studieperioden.
  • Boendeform: Hyresrätt i form av korridorrum, studentlägenhet, ordinarie hyresrätt eller del i hyresrätt (exempelvis dubblett eller tripplett).
  • Läge: Boendet som erbjuds ska vara beläget inom 30 minuters avstånd från högskolan med bra kollektivtrafik.
  • Kostnad: Rimlig hyra i relation till studiemedel. En rimlig hyra är 35 procent av studentens inkomst.
  • Tillträde: Tillträde till bostaden senast 30 dagar efter att anmälan om studentboende har registrerats, alternativt tillträde till terminsstart. Ingen första eller sista anmälningstid ska finnas

Läs mer

Hemlöshet hotar novischer – LU Bostäder misslyckas med sitt uppdrag inför terminen