Hemlöshet hotar novischer – LU Bostäder misslyckas med sitt uppdrag inför terminen

- in Nyheter

Högt söktryck på bostäder och fler antagna studenter än förra året. Många studenter är i desperat behov av bostad och riskerar att inte ha tak över huvudet vid terminsstart.

Hur många studenter som inte fått bostad vid terminsstarten är omöjligt att säga eftersom en utvärdering av bostadsbehovet kommer först i höst. Däremot uppger BoPoolen, en andrahandsförmedling av bostäder för studenter i Lund, att desperationen är stor.

Novischer från andra delar av landet och internationella studenter är mest utsatta.

– Många studenter hör av sig till oss och är väldigt desperata eftersom de inte vet vart de ska ta vägen, säger Jenny Ekstam, vikarierande projektledare på BoPoolen.

Hon uppger även att flera studenter har behövt tacka nej till sin studieplats eftersom de inte fått tag på bostad.

– Novischer från andra delar av landet och internationella studenter är mest utsatta eftersom de ofta inte har något kontaktnät som kan hjälpa dem, säger Katja Bröms, projektledare på BoPoolen.

EN AV MÅNGA bostadslösa studenter är ingenjörsstudenten Tommi Salmi från Finland. Trots bostadsbristen har han bestämt sig för att påbörja sina studier i Lund.

– Min situation är inte den bästa. Jag har letat boenden men tyvärr har andra hunnit före. Förhoppningsvis får jag något genom BoPoolen nu i början och då kan jag sova på en soffa eller på ett golv någonstans. Bara jag har tak över huvudet, säger han uppgivet.

SOFFAN SOM HAN hoppas på är ett årligt projekt som drivs av BoPoolen. I projektet söker BoPoolen personer som kan hyra eller låna ut sin soffa under en kortare period. Tommi Salmi medger att han borde vara mer orolig än han faktiskt är och hoppas att skolstarten ska ge honom kontakter som i sin tur kan leda till ett mer permanent boende.

– Annars kommer mina studier påverkas. Jag behöver ett rum där jag kan vara och ha mina saker. Att flytta från soffa till soffa är inte optimalt. Man vill ju ha sitt egna ställe, säger han.

LUNDS STÖRSTA AKTÖRER för uthyrning av studentbostäder är AF Bostäder och Lunds universitets bostäder (LU Bostäder). AF Bostäder har rivit 256 bostäder i området Kämnärsrätten i nordöstra Lund. LU Bostäders uppdrag är att tillhandahålla bostäder till 1500 internationella studenter. I år tillhandahåller de dock 380 färre bostäder än i fjol i kombination med fler sökande studenter. Därmed misslyckas LU Bostäder med sitt uppdrag inför höstens termin.

– LU Bostäder kan erbjuda 1090 internationella studenter bostad inför höstterminen 2017. De 1350 som ansökt och inte fått bostad får söka sig till andra alternativ. Därför har vi haft en tydlig informationskampanj för att få studenter som gjort en bostadsansökan att även söka sig till AF Bostäders novischlotteri, säger Nikolas Pieta Theofanous, bostadschef vid Lunds universitet.

NOVISCHLOTTERIET ÄR 700 studentbostäder som är öronmärkta för höstens novischer som bor utanför pendlingsavstånd till Lund. AF Bostäder tillhandhåller cirka 6000 studentbostäder och är därmed bland de största i Sverige.

– Vi i Lund är unika som prioriterar nya studenter. På de flesta andra bostadsorter ser situationen annorlunda ut. Köerna är mycket längre och man prioriterar inte nya studenter utan har i stället en åldersgräns som innebär att man som 16-åring kan ställa sig i en bostadskö för att sedan få bostad vid 22-23 års ålder. Vi har i stället ett anknytningskrav som säger att du ska vara antagen vid universitetet för att stå i kö, säger Claes Hjortronsteen, försäljningschef på AF Bostäder.

Illustration av AF Bostäders bostadskomplex Marathon. Illustration: Jais Arkitekter

DE 256 RIVNA studentbostäderna på Kämnärsrätten ska så småningom bli 300. Utöver dessa byggs bostadskomplexet Marathon där det blir plats för 400 studenter och beräknas stå färdiga till höstterminen 2018.

– Vi ser att det finns en brist på bostäder, därför bygger vi nya och möter behovet den vägen. Anledningen till att vi rivit delar av Kämnärsrätten är att vi satt med en bostadsprodukt som inte var anpassat till dagens studenters önskemål och krav. Alternativet hade varit att renovera till en lösning som inte blivit lika bra och dessutom inte till fler studenter. Nu kommer marken nyttjas bättre eftersom vi bygger bättre och högre bostäder, säger Claes Hjortronsteen.

 


Bopoolen
BoPoolen är en andrahandsförmedling av bostäder och drivs av Lunds universitets studentkårer. På deras hemsida finns bland annat information om hur du undviker bedragare.

AF bostäder
Är en stiftelse som äger och förvaltar bostäder avsedda för aktiva studenter som är medlemmar i Akademiska Föreningen i Lund.

LU bostäder
Är en del av Lunds universitet och erbjuder upphälle för internationella studenter. De äger inga egna bostäder utan har kontrakt med privata såväl som kommunala aktörer. Kontrakten skrivs dock alltid mellan universitetet och studenten.