Facebookgrupp med syfte att skapa trygghet

- in Nyheter

Facebookgruppen “Safe in Lund” har under de senaste månaderna växt sig större och större och uppmuntrar till medmänsklighet för att skapa trygghet på Lunds gator. Gruppen har nu uppmärksammats i Sydsvenskan och P4. 

Agnes Allgrén är en av initiativtagarna till “Safe in Lund”.
Det var egentligen förra året som jag märkte av en ökad otrygghet bland vänner och på sociala medier. De var oroliga och övervägde mer om de skulle göra saker där de blev tvungna att röra sig ute på stan under mörkrets timmar, säger Agnes Allgén i en intervju med Sydsvenskan (28-09-2018).

Efter gruppens start i maj har, i skrivande stund, 3801 medlemmar anslutit sig. Genom gruppen kan bland annat studenter hitta andra att slå följe med på vägen hem på kvällen. Gruppen har nyligen inlett ett samarbete med en elektronikkedja som innebär att medlemmarna får rabatterade priser vid köp av överfallslarm. Det har även anordnats lektioner i självförsvar.

I gruppen förekommer även många inlägg där medlemmar varnar för personer som uppträder på ett “obehagligt” sätt eller om de upplever en person som hotfull. Men Agnes Allgén tror inte att facebookgruppen kan spä på känslan av otrygghet och säger i en intervju till Sydsvenskan:
Många är rädda och det finns en tystnadskultur. Vi vill att man ska våga prata om detta.

Att studenter känner sig otrygga på väg hem i nattlivet är även något som Kuratorskollegiet, nationernas samarbetsorgan, uppmärksammat. I ett PM till kommunen som Lundagård tog del av den 1 oktober refererar de till vittnesmål som studenter skrivit i “Safe in Lund”. De vill med anledning av situationen se bättre belysning på Lunds gator.