Vattenläcka på universitetsarkivet – 1700-talshandlingar skadade

- in Nyheter

I somras upptäcktes en vattenläcka i taket på Arkivcentrum Syd, där Lunds universitetsarkiv finns. Bland annat har protokoll från 1700-talet skadats. Läckaget har tagit flera månader att komma till bukt med – vilket skapat frustration hos arkivpersonalen.

Arkivcentrum Syd är Nordens största arkiv. I arkivkomplexet på Gastelyckan i sydöstra Lund finns Lunds universitetsarkiv – men även Riksarkivet och Region Skåne förvarar handlingar där.
I universitetsarkivet finns skrifter av stort kulturhistoriskt värde, från 1600-talet och framåt – bland annat originalhandlingarna från grundandet av universitet.

I somras kom dock en kalldusch för universitetets arkivverksamhet, när vatten började läcka in från taket. I interna handlingar som Lundagård begärt ut beskrivs läckan som allvarlig.
– Det hade kommit vatten från taket i ett av universitetets arkivmagasin och bildats små pölar på golvet och på vissa hyllor, säger Åsa Berglund, sektionschef för Juridik och dokumenthantering vid Lunds universitet.

Åsa Berglund, sektionschef för Juridik och dokumenthantering vid LU, och arkivarien Fredrik Tersmeden mellan inplastade hyllor. Vatten från läckan har bildat pölar på golv och hyllor.

Vissa handlingar i arkivet skadades av vattnet. Det rör sig till exempel om protokoll från 1700-talet, register över studenter från slutet av 1800-talet och uppsatser från 1960-talet. Inga handlingar har dock förstörts – de är fortfarande läsliga. Däremot behöver en del inbundna volymer bindas om.
– Jag kan inte svara på vilken kostnad det kommer innebära i dagsläget. Vi kommer att ta in en offert på arbetet med de skadade handlingarna, säger Åsa Berglund.

När personal på arkivet uppmärksammat vattenläckan i mitten av augusti anmälde de felet till fastighetsägaren, Arkivet Lund Fastighets AB, som ägs av affärsmannen Håkan Wikholm.

Därefter följde ett par dagar av felsökning och försök att åtgärda problemet. Det var dock först efter fyra dagar som de berörda hyllorna hade plastats in, som skydd mot vattnet. Och själva vattenläckan var inte helt åtgärdad förrän i oktober.

Situationen har lett till frustration hos personalen på arkivet, som tycker att kommunikationen med fastighetsägare och hantverkare har fungerat dåligt.
– Arkiv är en miljö där vatten absolut inte får komma in. Fastighetsägaren har vidtagit åtgärder, men vi tycker att det har dragit ut lite väl långt på tiden. Nu tar vi fram rutiner för hur vi ska kunna kommunicera mer effektivt om något akut inträffar i framtiden, säger Åsa Berglund.

Bilden av att det gått långsamt delas inte av fastighetsägaren Håkan Wikholm, som menar att man agerade resolut redan från början – svårigheten var att upptäcka var källan till läckan fanns.
– Redan första dagen hade vi takläggare där, som inte hittade något. Sedan var det ventilationskillar, och glasmästare. Bara för att det läcker ut vatten på ett visst ställe betyder det inte att det är där problemet finns. Jag har haft arkivet som hyresgäst i 20 år och vad jag vet har de alltid varit väldigt nöjda, säger Håkan Wikholm.

När det gäller inplastningen av hyllor tycker han att arkivpersonalen möjligen hade kunnat påbörja det arbetet på egen hand.
– Jag finns tillgänglig för mina hyresgäster dygnet runt alla dagar, det är en hederssak. Men om en akut situation uppstår måste man ibland kanske försöka rädda det som kan räddas på egen hand. Om det börjar brinna i ditt hus står du inte bara passiv och väntar på brandkåren, då kanske du tar fram brandsläckaren eller ber grannarna om hjälp, säger Håkan Wikholm.