"Ett ordensväsende är ett demokratitecken"

- in Studentliv
@Jacob Hederos

Terminens sista frukostsamtal lockade morgonpigga till ett samtal om de hemliga ordenssällskapen.

Exklusiva, dolda och inflytelserika. Men också humoristiska och gemenskapsbildande. Bilden av studentordenssällskapen är mångfacetterad. Under onsdagen hölls Lundagårds sista frukostsamtal för terminen, utifrån reportaget ”I fracken är vi alla bröder”.

Studentlivsexperten och arkivarien Fredrik Tersmeden och Ide- och lärdomshistorikern Andreas Önnerfors frågades ut av Emilia Carlqvist och Linnéa Wikbrant från Lund debate society.

– Man kan nog säga att ett ordensväsende är ett demokratitecken. Ju öppnare ett samhälle är, desto fler slutna sällskap brukar finnas, sa Andreas Önnerfors, aktiv ordensmedlem som också studerat utformningen och bilden av ordenssällskap och frimurare.

– I en orden kan de också avskaffa titlar och namn, av just anledningen att medlemmarna bara ska med för sina egenskaper, sa Fredrik Tersmeden.

Håll utkik i starten av höstterminen efter vidare debattfrukostar med Lundagård, där delar av tidningen material fördjupas och läsarna bjuds in till debatt.