Tågförseningar upprör rektor vid Campus Helsingborg

- in Nyheter

De senaste två dagarna har varit fyllda med kraftiga förseningar och inställda tåg runtom i Skåne. Sträckan Malmö-Lund-Helsingborg har varit speciellt utsatt, där pendlande studenter till Campus Helsingborg eller Lund har missat viktiga föreläsningar.

– Det är en otrolig otrygghet att inte komma i tid, säger Annika Olsson rektor vid Campus Helsingborg.

Många pendlare, inklusive studenter fick vänta länge på ersättningsbussar mellan Landskrona och Ängelholm under måndagsförmiddagen. Anledningen var en nedriven kontaktledning i Helsingborg, som orsakade stora tågförseningar.

– Det är väldigt olyckligt. Det tar tid att lösa då infrastrukturen måste vara säker och fungera så att ingen kan utsättas för skada, säger Anna Fjellner, pressansvarig på Skånetrafiken.

Förseningar upprepades i dag, när en stor häger blev påkörd i Burlöv mitt i rusningstrafik. All trafik stoppades tills dess att de kunde konstatera vilken typ av olyckshändelse det var för att sedan kunna röja upp. Pendlare till Lund uppmuntrades att ta buss i stället för tåg men det innebar trots detta stora förseningar och överfulla bussar.

Vi ska inte hitta lösningar som gör att studenter inte ska behöva komma hit.

Följderna blir stora för studenter som pendlar mellan Malmö och Lund till Helsingborg, då de har tvingats att vända hem halvvägs eller missar stora delar eller hela föreläsningar. Situationen upprör rektorn vid Campus Helsingborg Annika Olsson:

– Det är en ohållbar situation, det påverkar sjävklart studenterna och oss som jobbar här [Campus Helsingborg reds. anm] på ett negativt sätt för att det skapar en onödig extra stress utöver det vi upplever ändå i vår vardag, säger Annika Olsson.

Hur tror du att tågförseningarna påverkar valet för potentiella studenter i Helsingborg?

– Jag hoppas verkligen inte att man väljer bort en utbildning på grund av pendlingssituationen. Men det påverkar i synnerhet de studenter vi redan har och det behövs krafttag.

Hon tycker inte att digitala föreläsningar är ett bra alternativ när studenter missar sina föreläsningar.

– Vi ska inte hitta lösningar som gör att studenter inte ska behöva komma hit, vi ska ha lärarledd tid och tycker om att ha studenter i miljön, säger Annika Olsson.

Hon menar att många aktörer behöver gå tillsammans, både näringslivet och staden, och andra kommuner, då det drabbar hela Skåne och inte bara Helsingborg.

– Det är ett gemensamt problem som alla pendlare har, inte bara vi på universitetet, säger Annika Olsson.