Skånetrafikens biljettpriser väntas höjas igen

- in Nyheter

Under nästa år förväntas biljettpriserna för Skånetrafiken öka på grund av den fortsatt höga inflationen.

I juni och juli noterades en inflation på 9,3 procent enligt SCB. Trots att den förväntas sjunka något under hösten förblir den troligtvis hög när Skånetrafiken ska föreslå nya priser för 2024, rapporterar Sydsvenskan.

De senaste prisökningarna trädde i kraft för ett halvår sedan. Dessa ledde till en 11-procentig ökning av en dagsbiljett på stadsbuss och en 9-procentig ökning av en månadsbiljett inom mellanzonen (exempelvis Malmö-Lund och Landskrona-Helsingborg).

Nästa år riskerar höjningen bli nästan lika stor. Regionstyret har ännu inte övervägt att avvika från att knyta Skånetrafikens priser till inflationen, vilket idag styr prissättningen.

Beslut om nästa års biljettpriser fattas under hösten, med inflationen i augusti och september som avgörande faktor enligt nuvarande riktlinjer.

Så mycket kostar en studentbiljett om priserna höjs med 10 procent:

+

Lund stadszon

Enkel: 25,58 kronor

30-dagarsbiljett: 514,8 kronor

Mellanzon Lund–Malmö

Enkel: 47,85 kronor

30-dagarsbiljett: 782, 93 kronor

Hela Skåne

Enkel: 96,53 kronor

30-dagarsbiljett: 1 079, 93 kronor