Finansiering säkrad – AF-borgen renoveras

- in Nyheter, Studentliv
@Lundagård

Finansiering har nu säkrats för den mest omfattande ombyggnationen av AF-borgen sedan 1950-talet. Största delen har kommit in från donationer av privata aktörer. Renoveringen startar i mars.

Text Lisa Bergenfelz

Research Simon Appelqvist

Under våren 2017 rapporterade Lundagård och Sydsvenskan om planerna på att renovera AF-borgen. Det enda som saknades var uppåt 90 miljoner för projektet.

Nu har finansiering på 80 miljoner säkrats. Det mesta har kommit in via donationer och bidrag ifrån näringslivet, stiftelser och privatpersoner.

– Det är enormt att huset fått ett sådant massivt stöd. Jag vill uttrycka min tacksamhet för alla som valt att bidra, säger Stina Åkesson, vd för AF Borgen AB.

Trots de 80 miljonerna finns ännu behov av finansiering till inredning och teknik. Nu inleds därför en publik fundraising-kampanj under namnet ”backa borgen”. Där kan enskilda gå in och skänka allt från en krona till en miljon.

Renoveringen påbörjas i mars 2019 och kommer pågå till februari 2020. Det är den största renoveringen av borgen sedan 1950-talet. – Borgen är en viktig arena för studentlivet. Ungefär en kvarts miljon människor rör sig i AF-borgen på ett år. Det är i nivå med stora statliga museer i Stockholm. Därför måste borgen hänga med och vara modern. Det handlar inte om någon lyxrenovering utan det är nödvändigt, säger Per Tryding, ordförande för AF Borgens styrelse.

I den första etappen ska bland annat Konsertsalen flyttas till bottenplan vid Café Athen där det i nuläget är tysta läsplatser. Caféet i sin nuvarande form kommer försvinna men enligt Stina Åkesson kommer där finnas någon typ av servering även om det är oklart exakt vad det blir. En lasthiss ska även installeras på baksidan av borgen så att varutransporter ska ske lättare.

I en sista fas ska Stora salen och kringutrymmen renoveras. Foajén ska slås samman med det som nu är Konsertsalen och det kommer bli en ny trappa som förbinder Athen med Stora salen. Under hela renoveringen är det fokus på förbättrad ventilation samt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

För närvarande har Akademiska föreningen (AF) tretton utskott, ett tjugotal erkända föreningar och ett tiotal samarbetsföreningar. Föreningarna som har verksamhet i borgen täcker ett brett spektrum och sträcker sig från spex till extremsportarsällskap.

Studentorganisationerna kommer inte att drabbas av höjda hyror i samband med ombyggnationen. Däremot kommer verksamheterna påverkas i och med att utrymmen blir otillgängliga under perioder vid renoveringen. Ett viktigt mål för renoveringen är att så mycket studentverksamhet som möjligt ska kunna fortgå parallellt.

– Vi kommer inte stänga ner borgen i ett halvår. Det är en logistikövning av klass och det har krävts en noggrann och lång planering, säger Per Tryding.

En ny person som går på efter årsskiftet kommer dessutom anställas av AF Borgen AB som ska vara en länk mellan bygget och alla verksamheter som rör sig där.

Renoveringen av Stora salen kommer påbörjas i oktober 2019. Två av de spex som kommer påverkas av renoveringen är Lunda- och Boelspexarna. Traditionsenligt sätter Lundaspexarna upp spex den sista november varje höst.

– Vi kommer inte kunna ha någon höstuppsättning i Stora salen [nästa höst. reds. anm.], säger Rebecka Olsson som är förman för Lundaspexarna.

Boelspexarna kommer inte heller kunna sätta upp någon höstföreställning i Stora salen. Men att det inte skulle bli någon föreställning alls finns enligt Caroline Lövstedt, förman för Boelspexarna, inte på kartan. Däremot hoppas hon på stöd från AF med att hitta alternativ lokal.

– Det ligger ju i AF-borgens intresse att vi och Lundaspexarna får fortsätta finnas till. Min känsla är att det finns ambition från deras sida att faktiskt hjälpa oss med att hitta en lokal där vi kan vara, säger hon.