Alla fick godkänt på tenta efter internet-strul

- in Nyheter

Under torsdagen förra veckan skulle en digital tenta för första gången användas på kursen kvantitativa metoder. Men på grund av att hela internet vid Lunds universitet gick ner fick tentan avbrytas. I stället blev alla studenter godkända.

Förra veckan skulle man inom mastersprogrammet strategisk kommunikation på kursen kvantitativa metoder för första gången använda sig av systemet för digitala tentor. Knappt 40 studenter hade samlats i en sal på Campus Helsingborg med både sina egna och universitetets datorer för att genomföra en digital tenta. Senare samma dag skickade Nils Gustafsson, lektor och forskare på Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet, ut följande tweet:

”Så det som hände första gången jag skulle testa att använda vårt nya system för digitala tentor var att internet gick ner på hela universitetet.”

Kursen kvantitativa metoder är delvis upplagt på så sätt att studenterna deltar i workshops och deras kunskaper tentas sedan av på små tentor om 1 högskolepoäng (hp). Denna gången hade man beslutat att göra tentan digitalt.

– Det är första gången som jag själv använder en digital tenta och det är första gången vi har det på kursen, säger Nils Gustafsson som är ansvarig för det aktuella kursmomentet.

Men det uppstod snart problem då internet vid hela Lunds universitet, både eduroam och det fasta nätverket, gick ner.

– Man kan säga att problemet var att vi inte hade skrivit ut papperstentor från början. Det ska man göra när man har digitala tentor eftersom allting bygger på att internet fungerar. Men det var ingenting som vi hade tänkt på, dessutom så brukar internet fungera, säger Nils Gustafsson.

Eftersom även det fasta nätverket låg nere kunde man inte skriva ut några papperstentor. Beslutet blev att avbryta och godkänna alla studenter på tentan i stället.

– Den (tentan reds anm.) var så liten och det skulle bli krångligt att göra om det här. Eftersom tentorna görs i samband med en workshop, där studenterna gått igenom all information som testas på tentorna, beslutade vi att ställa in allting och gav alla studenter godkänt i stället, säger Nils Gustafsson.

Han kommer däremot fortsätta att använda systemet med digitala tentor på kursen kvantitativa metoder, men kommer ha papperstentor utskrivna utifall att internet går ner igen.

– Nu ska vi köra en andra gång på torsdag. Då hoppas jag att det funkar. Det var bara internet som fallerade, det var ingenting i själva systemet. Det skulle vara så fruktansvärt osannolikt att det fasta nätverket går ner igen. Men vi kommer ha en back-up med utskrivna tentor. Det ska man ju alltid ha. Det var bara denna gången vi inte hade det, säger Nils Gustafsson.

På kursen kvantitativa metoder förekommer flera andra typer av examinationer som bland annat inlämningsuppgifter och muntlig tentamen.

Generellt är Nils Gustafsson positiv till att använda digitala tentor.

– Vi på vår institution har börjat experimentera med digitala tentor och det tar tid innan alla är inkörda. Men om valet står mellan en vanlig tenta och digital så tycker jag det är ganska säkert att välja digital, säger Nils Gustafsson.