Feminism + juridik = sant

- in Föreningen

Ett gäng juriststudenter bestämde sig för att göra någonting åt vad man upplevde var en avsaknad av ett feministiskt, kritiskt perspektiv på såväl utbildningen som i den sociala sfären vid Juridiska fakulteten. Nu fyller Feministiska juriststudenter Lund (Femjur) fyra år och föreningen har vind i seglen.

Jag möter Mathilda Schlyter och Frida Lindén i Juridicums entré. Tillsammans rör vi oss genom lokalen, som är packad med studenter i varje vrå. Inredningen och möbleringen är anrik och man får en känsla av att årtionden av ackumulerad kunskap sitter i väggarna – gissningsvis precis den känsla fakulteten vill förmedla.

Mathilda Schlyter och Frida Lindén kände båda tidigt i sina juridikstudier att det fanns en avsaknad av ett kritiskt perspektiv och ifrågasättande av gamla sanningar. Under första terminen gavs en föreläsning med genusfokus som Mathilda Schlyter minns väl, då den satte fingret på problematiken hon upplevde.

– Det var fnissigt och flamsigt, nästan som när man ska ha den första sexualundervisningen i sexan. När vi kom in på queerfeminism var det nästan som att en hel rad av personer reste sig upp och gick. Det var sjuk stämning i klassrummet, jag har faktiskt aldrig varit med om något liknande, säger hon.

Idén om att skapa en feministisk studentförening föddes och inspiration hämtades från liknande föreningar i Uppsala och Göteborg. Frida Lindén satt som ordförande 2017–2018 och Mathilda Schlyter innehar posten i dag. Båda ingår bland medgrundarna. De upplever att atmosfären på Juridicum har förändrats sedan föreningens födelse.

– Vår närvaro skapar en medvetenhet på hela fakulteten. Vi finns här och uppmärksammar när någonting slentrianmässigt slår över i tramsigt patriarkal och oskön jargong, som tidigare varit bekvämt i den här miljön, säger Mathilda Schlyter.

Frida Lindén berättar att denna typ av atmosfär förekom exempelvis under nollningsperioden, men menar också att kåren har tagit tag i problematiken.

– Det var hetsig och elitistisk stämning med väldigt sexistiska sånger, vilket var väldigt obehagligt. Men jag vet att kåren har jobbat på det sedan dess, det är fem år sedan nu, säger hon.

Femjur jobbar åt två håll. Dels verkar man mot Juridiska fakulteten i olika frågor – exempelvis för ett utökat feministiskt perspektiv samt förbättrade rutiner när det kommer till förebyggande och hantering av eventuella sexuella trakasserier. Men minst lika viktig är rollen som mötesplats med diskussion och fortbildning för juridikstuderande feminister. Föreningen arrangerar alltifrån studiecirklar till föreläsningar med inbjudna gäster för att sprida sitt budskap.

– Jag har flera gånger hört folk berätta att de varit tveksamma till att söka juristprogrammet då de haft en idé om hur programmet och studenterna är, men att de vågat söka sig hit när de hört talas om vår förening. Det gör mig jätteglad och stolt, det känns som att vi har gjort något rätt om vår närvaro kan göra att fler som är kritiska och vill förändra juridiken vågar söka sig hit, säger Frida Lindén.

Det är tydligt att båda brinner för föreningens mål och visioner. Där vi sitter, tätt omgivna av tjuvlyssnande juriststudenter med tunga lagböcker fyllda av otaliga post-it-lappar i grälla färger, räds de inte att kritisera kulturen på programmet och de krafter som kan tänkas vilja motverka föreningens framfart.

– Väljer man att plugga juridik för att uppnå en hög status i samhället, så har man inget intresse av förändring. Man vill inte att detta ska sluta vara en elitistisk och svårtillgänglig plats som bara är till för de som känner att de passar in, säger Mathilda Schlyter.

Femjurs arbete fortsätter och de känner vind i ryggen för feminismen i stort då Metoo, samt kvinnliga juristers specifika upprop #medvilkenrätt, har ökat förståelsen för deras frågor.

– Vi är en liten nagel i ögat på våra motståndare, samt en fristad för de som vill ha en annan stämning och andra värderingar än de som erbjuds i dag. Det är lätt att känna sig ensam och tro att ”det bara var jag som tyckte att det föreläsaren precis sa var konstigt”. Då finns vi som man kan söka sig till och få bekräftat att, nej, det är absolut inte bara du, säger Frida Lindén.