Nytt avtal mellan kommunen och Lunds universitet

- in Nyheter

I Lunds Rådhus rådde god stämning när det nya samverkansavtalet mellan Lunds universitet och Lunds kommun skulle skrivas på. ”Ett steg i rätt riktning och ett bra avtal” kommenterade Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz avtalet.

Samarbetet mellan Lunds kommun och Lunds universitet formaliserades redan 2014 genom ett samverkansavtal. Nu har avtalet förnyats och vid lunchtid i dag skrev kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) och Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz under det nya avtalet.

Samverkansavtalet konkretiserar Lunds universitets och Lunds kommuns gemensamma ansvar för att säkerställa Lund som kunskapscentrum.

Foto: Lisa Bergenfelz

Avtalet är baserat på fyra fundament: stadsutveckling, kultur- och museiverksamheter, näringsliv och innovationssystem samt studenter. Under fundamentet ”studenter” specificeras bland annat att:

”Prioriterade frågor för att Lund ska vara en ännu bättre studentstad, inte minst för internationella studenter, är bl.a. utvecklingen av attraktiva boendemiljöer för studenter och förebyggande åtgärder och stöd vid psykisk ohälsa.”