Rektor kommenterar flygandets roll för universitetet

- in Nyheter

I dag publicerade rektor Torbjörn von Schantz, prorektor Sylvia Schwaag Serger och universitetsdirektör Susanne Kristensson ett debattinlägg i Sydsvenskan angående universitetets hållbarhetsarbete och att flygresor ibland är ett nödvändigt ont kopplat till Lunds universitets verksamhet.

I debattartikeln “Genom forskning och utbildning kan Lunds universitet (LU) göra störst skillnad när det gäller hållbarhet” som publicerades i Sydsvenskan i dag skriver rektor, prorektor och universitetsdirektör följande: “Istället för att hamna i lokala diskussioner som riskerar att bli kontraproduktiva bör anställda och studenter prata mer om hur Lunds universitet kan driva radikala globala förändringar genom forskning, utbildning och innovativt tänkande och handlande.”

På frågan om vad de menar med lokala diskussioner svarar rektor Torbjörn von Schantz i en telefonintervju med Lundagård att olika personer har olika uppfattning om klimatet och att det är lätt att hamna i debatt snarare än i konstruktivt arbete.

– Det finns inga enkla lösningar och det är det vi vill lyfta fram i debattartikeln, säger han.

De skriver vidare i debattinlägget: “Eftersom Lunds universitets forskare genererar mycket ny kunskap om klimat och hållbarhet vore det konstigt om anställda och studenter inom universitetet inte lever som de lär.”

– En stor anledning till att jag ibland flyger är att de miljövänliga kommunikationsmedlen inte är tillräckligt tillförlitliga. Jag reser så lite jag kan med flyg, säger Torbjörn von Schantz.

I debattinlägget framgår att internationella samarbeten är en bidragande orsak till att “antalet resor – även med flyg – [är] många på Lunds universitet.”

– Det är tyvärr en realitet att vi i vår verksamhet behöver resa med flyg, säger Torbjörn von Schantz och fortsätter: det här är extremt komplexa problem, säger han.

Universitetets klimatarbete är ett aktuellt ämne som också har engagerat många studenter. Klimatuppropet är ett initiativ från kårer och nationer som vill göra Lunds universitet mer hållbart ur klimatsynpunkt. De har samlat in närmare fem tusen underskrifter för att halvera utsläppen vid universitetet inom fyra år. Klimatuppropet understryker att flygresor är den enskilt största källan till fossila bränsleutsläpp kopplat till LU.

Wilhelm Wanecek är en av initiativtagarna till Klimatuppropet. Han uppger att det universitetet skriver i sitt debattinlägg inte är någonting nytt men att de vill se en högre ambitionsnivå hos universitetet.

– Att universitetet bedriver forskning ger inget frikort att inte reducera sina utsläpp, säger han.

Wilhelm Wanecek är dock positivt inställd till att universitetet uppmärksammar frågan.

– Forskningen är glasklar. Utsläppen behöver minska nu. Det är dags att ta forskningen på allvar och behandla klimatfrågan som den kris den är, säger han.


Artikeln har uppdaterats. I en tidigare version stod det att klimatuppropet samlat in över fem tusen underskrifter. Det korrekta är att närmare fem tusen skrivit under.