Kårer valde flyg framför tåg

- in Kår, Nyheter

Klimatuppropet kräver en halvering av Lunds universitets (LU) utsläpp av växthusgaser inom fyra år. Trots detta valde majoriteten av Lunds studentkårer att boka flyget till Sveriges förenade studentkårers (SFS) fullmäktige i Östersund.

Närmare 5000 Lundastudenter har skrivit under Klimatuppropet, en namninsamling som ställer sig bakom det upprop som 18 svenska forskare startade med anledning av universitetens höga utsläpp av växthusgaser. Lundastudenterna bakom underskrifterna kräver en halvering av LU:s utsläpp inom fyra år. Samtliga av Lunds kårer samt paraplyorganisationen Lunds universitets studentkårer (Lus) har skrivit under uppropet. Trots detta valde tre av fem kårer att boka flyget till och från SFS:s fullmäktige i Östersund som hölls i början av maj.
– Det är alltid tråkigt att man måste flyga inrikes. Samtidigt kommer den psykiska hälsan främst och folk ska inte behöva slita ut sig. Jag kan tänka mig att många studerar vid sidan av och måste hem snabbt, säger Isaac Rescala Larsson, Lundastudent som skrivit under Klimatuppropet och medlem i Teknologkåren (TLTH).

De tre kårerna som valde att ta flyget till Östersund var TLTH, Corpus Medicum och Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS). På grund av SAS-strejken avbokade dock HTS flygresan till Östersund, men flög som planerat hem.
– Två av oss är presidialer och är arvoderade för att åka upp medan de andra två ledamöterna åkte på sin fritid. Vi tycker att det är ganska respektlöst att säga åt dem att de ska tillbringa 13 timmar på ett tåg. Det är inte tidsmässigt hållbart, säger Gustav Ekström, ordförande för HTS.

Enligt Corpus Medicums språkrör Matilda Byström blev flyg en nödvändighet på grund av tidsbrist mellan möten i Lund som inte kunde avbokas.
– Vi prioriterade att närvara över huvud taget och vi jobbade länge och väl med att försöka få till det på ett annat sätt. Vårt mål är att alltid undvika flygresor, säger hon.

Naturvetarkåren och Samhällsvetarkåren valde att ta tåget från och till SFS-fullmäktige.
– Vårt beslut togs i samband med att vi tittade på Klimatuppropet och vår resepolicy, säger Elin Bergström, tillförordnad ordförande för Samhällsvetarkåren.
Deras resepolicy accepterar dock inrikesflyg om destinationen ligger norr om Uppsala.

Desirée Ohlsson ansvarade för bokningen av flyg för TLTH. Enligt henne accepterar kårens resepolicy inrikesflyg norr om Uppsala.
  TLTH prioriterade att deras representanter skulle anlända utvilade till Östersund och hinna jobba under dagen, svarar hon på frågan om varför de valde flyget.

På Klimatuppropets hemsida står det att LU ska jobba för att hitta resealternativ till flyg på sträckor under 1000 kilometer. Fågelvägen mellan Lund och Östersund är under 1000 kilometer, hur förhåller ni er till det?
– Vi utgick från färdvägen med tåg. Det pågick även ett banarbete under TLTH:s bokning som gjorde restiden osäker, säger Desirée Ohlsson.

– Målbilden är att man inte ska flyga inrikes, och det gäller Östersund också, säger Christina Abdulahad, ordförande för Lus.
Samtidigt menar hon att klimatuppropet riktar sig till en högre instans än kårerna.
– För att få igenom riktiga förändringar måste det vara industrin, politiken och näringslivet som hänger med. Men givetvis kan man inte helt åsidosätta sitt eget ansvar.

Sveriges förenade studentkårer (SFS)

SFS är en sammanslutning av studentkårerna vid Sveriges universitet och högskolor. Följande kårer vid LU är med:

  • Teknologkåren
  • Samhällsvetarkåren

  • Lunds naturvetarkår

  • Corpus Medicum

  • Humanistiska och teologiska studentkåren

  • Lunds doktorandkår (närvarade inte)