LU:s HBTQ-certifiering är ett dyrt fiasko

- in Debatt

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribenternas egna. 

Det HBTQ-projekt som hade till syfte att förebygga diskriminering gav istället upphov till diskriminering. Det är svårt att föreställa sig ett mer djupgående misslyckande, menar företrädare från Konservativa Förbundet.

Den 6 mars i år rapporterade studenttidningen Lundagård om att Lunds universitets projekt att HBTQ-certifiera delar av verksamheten pausats efter att det uppstått “spänningar” på arbetsplatsen. Konservativa Föreningen vid Lunds universitet har undersökt ärendet, och uppdagat att vad universitetet i vaga ordalag kallar “spänningar” i själva verket rör sig om en anmälan om kränkande särbehandling från en medarbetare i direkt anslutning till HBTQ-certifieringen. Vid en närmare granskning hopar sig tveksamheterna, och vi i Konservativa Föreningen är skeptiska till att universitetet ens påbörjade projektet.

Det är först och främst viktigt att framhålla att homo- och bisexuella ska känna sig välkomna på universitetet, och att det får inte förekomma att någon utsätts för diskriminering på grund av sin etnicitet, trosuppfattning eller sexuella läggning. Om så ändå sker ska vidräkningen vara snabb och hård. Allt detta är självklarheter.

Universitetens inkluderingsivrare har emellertid i många fall lämnat den självklara strävan att behandla alla lika bakom sig, och i stället anammat en exotiserande attityd mot minoritetsgrupper. Hela konceptet med HBTQ-certifieringar bygger ju på att HBTQ-studenter är så olika andra studenter, att det krävs en särskild RFSL-utbildning för att möta dem i den praktiska verksamheten.

Denna utgångspunkt är helt felaktig. HBTQ-studenter är som studenter är mest, och skiljer sig inte alls särskilt mycket från sina heterosexuella kurskamrater. Universitetets anställda är vidare underkastade den grundlagsfästa objektivitetsprincipen, och det krävs inte någon speciell förebyggande HBTQ-utbildning för att bemöta alla studenter med samma respekt.

Utöver att vara alltigenom onödiga, kostar dessa projekt dessutom stora mängder pengar. På Lunds universitet finansierade Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling HBTQ-certifieringen med 135000 kronor, varav 125000 gick direkt i RFSL:s ficka (ärendenummer dnr STYR 2016/1358). Är det en försvarlig användning av universitetets pengar? Tänk om de 135000 hade använts för att stärka universitets krisberedskap i stället.

Mest problematiskt av allt, är dock att HBTQ-certifieringar i praktiken innebär att arbetsgivaren betalar för att skärpa konfliktytor mellan medarbetarna. Att Lunds universitet pungade ut 135 000 kronor för att sätta igång ett halvpolitiskt vänsterprojekt på arbetstid, föll nämligen föga förvånande inte i god jord hos alla anställda.

En religiös medarbetare som var kritisk mot projektet, utsattes i samband med detta för ett aggressivt och högst olämpligt religionsrelaterat korsförhör av en kollega den 3 maj 2019. Det var också denna incident som ledde fram till anmälan om kränkande särbehandling som lämnades in den 27 maj 2019, och som gjorde att hela projektet lades på is (ärendenummer dnr P 2019/1).

I utredningen som följde och som Konservativa Föreningen tagit del av, fastslog de externa utredarna att “det har (…) skett en kränkande särbehandling i form av trakasserier utifrån diskrimineringsgrund; religion” (Lifewise utredning med slutdatum den 12 september 2019). Ett projekt som hade till syfte att förebygga diskriminering, gav med andra ord upphov till diskriminering. Det är svårt att föreställa sig ett mer djupgående misslyckande.

En annan av utredningens kritiska slutsatser kan tjäna som avslutning på hela framställningen: “[b]rister från arbetsgivarens [Lunds universitets] sida bedöms ha bidragit till händelsen samt den rådande ohälsosamma arbetsmiljön.” Vi kan inte göra annat än att hålla med. Lunds universitets HBTQ-certifiering är ett dyrt fiasko, som aldrig borde ha genomförts.

Johannes Norrman 
ordförande för Konservativa Föreningen vid Lunds universitet

Erik Golovtchenko
vice ordförande för Konservativa Föreningen vid Lunds universitet

Aaron Milz 
styrelseledamot i Konservativa Föreningen vid Lunds universitet

Samar Kurdi 
adjungerad styrelseledamot i Konservativa Föreningen vid Lunds universitet

Jonathan Christopher 
adjungerad styrelseledamot i Konservativa Föreningen vid Lunds universitet

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Folkhälsan är mer än bara statistik

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs