Ge dispens för militär tjänstgöring, AFB!

- in Debatt
Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribenternas egna. 
AF Bostäder bör införa en ny dispenskategori för militär tjänstgöring. Ett studieuppehåll som tillåter ett engagemang i Försvarsmakten möjliggör ett ökat samspel mellan militär och akademi, vilket har fördelar både på individ- och samhällsnivå, menar Samuel Åhs Pontén och Mårten Matell. 
Försvarsmakten växer och engagerar allt fler unga människor i samhället. 2018 återupptogs den allmänna värnplikten, och antal värnpliktiga ökar med varje år. Försvarsberedningens rapport för försvarsbeslutet 2020 föreslår en ökning i antalet anställda, större budget och återuppförande av gamla förband. Samtidigt ökar intresset hos unga. Samspelet mellan universitet och totalförsvar blir än en gång viktigt, och aktuellt. Lunds universitet har varit duktiga på detta, och studenter kan få anstånd med studiestart för att behålla sin studieplats till efter genomförd värnplikt. Vidare kan deltidsanställda soldater och reservofficerare få möjlighet att lämna studierna för att genomföra övningar och kompetensutveckling även under terminerna.
Genom ett samspel mellan militär och akademi får vi en ökad effekt både på individ- och samhällsnivå. På individnivå får vi akademiker med eftertraktat militärt ledarskap och disciplin, och försvarsmaktsanställda med ett bredare perspektiv och djupare kompetenser. Ur ett bredare perspektiv får vi ett samhälle med tätare anknytningar mellan industri, akademi och försvar.
För den som vill engagera sig mer i försvarsmakten finns många möjligheter. Grundutbildning, utlandsmission och officersutbildning är några aktuella alternativ beroende på utbildningsståndpunkt och erfarenhetsnivå. Från LUs sida är det okomplicerat att söka uppehåll för någon av dessa. Svårigheten kommer istället på boendefronten.
En stor del av alla Lunds studenter bor hos AF Bostäder, vilket är både tryggt och omtyckt. Dock är AF Bostäder väldigt restriktiva med möjligheter att få dispens från studiekravet för att få behålla sin bostad eller stå kvar i kön. Förutom sjukskrivning och en termin för “övriga skäl” kan studenter endast få dispens för föräldraledighet (två terminer) eller studier vid annat universitet á 15hp/termin (två terminer). För den som vill ta uppehåll för att engagera sig i försvarsmakten är detta ett stort hinder. En grundutbildning är nästan uteslutande 9-11 månader, en reservofficersutbildning 12 månader, och en utlandsmission sträcker sig över ett år.
Det är alltså inte möjligt att genomföra de vanligaste och viktigaste engagemangen med hjälp av dispensen i en termin för “övrigt skäl”. Att studera samtidigt är sällan möjligt, då grund- och officersutbildningen inte är arbetstidsreglerad och sträcker sig väl över vanliga 40h/veckan. Det gör att den totala arbetsbördan för att få behålla sin bostad inte “bara” skulle vara 150%, som det vore vid ett 8-17 jobb, utan betydligt mer. En utlandsmission är betydligt mer krävande än ett vanligt arbete och under en sådan finns det inte möjlighet att frånvara från tjänsten för obligatoriska seminarier och grupparbeten.
Därför anser vi att AF Bostäder borde skapa en ny dispenskategori: militär tjänstgöring. Ge alla studenter möjlighet till 2-4 terminer dispens för att jobba eller utbilda sig inom försvarsmakten. I slutändan är det något hela samhället vinner på. Låt våra studenter engagera sig i försvaret utan att riskera sin bostad!
Samuel Åhs Pontén
Sambandsofficer Luftstridsskolan, Läkarstudent
Mårten Matell
Markstridsofficer Livgardet, Juriststudent
Ordförande Lunds Akademiska Officerssällskap