Region Skåne: Inga indikatorer på att universitetsstarten lett till ökade fall i Lund

- in Nyheter

Medan Sverige verkar klara sig skonsamt undan, upplever resten av Europa just nu en andra våg i coronapandemin. För dryga tre veckor sedan drog campusundervisningen igång igen. Trots skolstart och novischperioden, “finns det inga som helst indikationer på att skol- och universitetsstarten skulle ha lett till ökade fall i Lund”, menar Region Skåne. 

Lundagård har varit i kontakt med smittskyddsenheten på Region Skåne, som menar att det inte förekommit någon klustersmitta i Lund de senaste veckorna. 

–Under sommaren sedan självtesterna inleddes vecka 27/28 har i snitt 20 lundabor i veckan konstaterats bära på SARS-CoV-2. Vecka 36 var det 10 och enligt preliminära siffror för vecka 37 var det 12. Således har antalet nyinfekterade i Lund minskat något i september jämfört med i juli och augusti och Lund har i princip hela tiden haft färre fall per invånare än snittet i Skåne, rapporterar Jimmy Gottfridsson, pressekreterare på Region Skåne. 

Å andra sidan förefaller smittan till stor del spridas bland ungdomar.
Av de 219 skåningar som konstaterades ha covid-19 under vecka 37 var omkring en tredjedel (74 personer) i åldrarna 10-29 år. Motsvarande siffra för alla över 70 år var omkring fem procent (15 personer), 

Region Skåne menar dock att en svaghet med siffrorna är att de utesluter personer som inte är skrivna i Lund.
–Så huruvida det faktiskt finns klusterbildningar eller ej i Lund kan inte endast ses kvantitativt genom siffrorna, utan måste även kompletteras kvalitativt genom vår smittspårningsenhet, säger Jimmy Gottfridsson. 

Tidigare i månaden öppnade Region Skåne, genom det privata företaget Vaccina, upp en provmottagning för antikroppar i AF-Borgen. Något som Lundagård skrivit om tidigare.