Ny rektor: Erik Renström

- in Nyheter

Under hösten kommer regeringens beslut om vem som blir ny rektor för Lunds universitet. Den nominerade kandidaten Erik Renström, nuvarande dekan för Medicinska fakulteten och professor i experimentell endokrinologi, ser mycket fram emot uppdraget.

Det är en solig septembereftermiddag utanför det praktfulla universitetshuset och jag inväntar Erik Renström för en intervju. Efter en stund dyker han upp bakom husknuten, men stannar plötsligt till för att svara i telefon.

– Jag fick samtalet precis, säger han när vi hälsar. De har officiellt föreslagit mig som kandidat nu.

Hur känns det?

– Jag har haft tillfälle att trampa vatten, det har varit en lång process. Känslan är att nu kavlar vi upp ärmarna och börjar på allvar, men samtidigt har jag ett fulltidsjobb jag ska sköta tills sista december. Så jag känner mig som ett fullblod som står i startboxen.

Under vårt samtal ekar ramsor och sånger över gårdsplanen från en grupp ungdomar i olika färgglada utklädnader. Livet runt omkring pågår för fullt och universitetets ställning i förhållande till omvärlden är något vi pratar om. Erik Renström vill rikta stort fokus på akademins roll och uppgift i samhället – en fråga han fick upp ögonen för redan för 15 år sedan, när han började engagerade sig i ledarskapsfrågor inom forskarvärlden. Arbetet med innovation i samverkan med omgivningen gav ett nytt perspektiv på verksamheten och skapade ett stort intresse för universitetets utveckling.

– Vad förväntar sig samhället av universitetet? Då blir det mer konkret – vad gör vi och vad skulle vi kunna göra bättre?

Hög kvalitet inom hela verksamheten anser Erik Renström vara det viktigaste för Lunds universitet. Att genom ambitiöst arbete och gott bemötande skapa en plats där folk vill vara och dit folk söker sig. Han menar att en sådan atmosfär för med sig många positiva effekter – inte minst bredare rekrytering.

Universitets växthusgasutsläpp måste halveras inom fyra år, vilket Klimatstudenterna har uppmärksammat. Erik ser ett minskat resande från de anställdas sida och fler digitala möten som de största insatserna för att uppnå detta, och tror att det kommer bli en verklighet i pandemins fotspår.

Vikten av att stå för det man tycker och våga ta kritik är också något som Erik Renström betonar, både inom ledarskap och forskning. Att vara ambitiös i sin vetenskap och inte vara rädd för att ställa de stora frågorna, oavsett område. Han tror också att universitetet kommer få många tillfällen att ta ställning i samtidsdebatten, något han är medveten om kan väcka både positiva och negativa reaktioner.

– Ofta blir det så att det kommer spottloskor från båda håll samtidigt. Får man lika mycket från olika sidor har man nog hamnat rätt.

Intervjun lider mot sitt slut och det är dags för fotografen att ta några bilder innan vi skiljs åt. Erik ställer upp för porträttfoto i Lundagård, som blommar i sensommarens varma väder. Ljudet av kameraknäpp blandas med fontänens porlande, förbipasserande människor och stadens eftermiddagslunk. I bakgrunden skiner solen på universitetshuset. Det är en fin dag att bli nominerad till rektor.

BAKGRUND

-Född 1963.

-Uppvuxen i Göteborg.

-Bosatt i Landskrona.

-Har enligt egen uppgift en grundlön på 74 000 kr i månaden.

-Civiltillstånd: sambo.

-Disputerade 1997 inom membranfysiologi.

-Anställd som professor i experimentell endokrinologi samt dekan vid Medicinska fakulteten i Lund.

-Mottog Lunds universitets pedagogiska pris år 2009.

-Tillträder, om allt går som det ska, som rektor för Lunds universitet den 1 januari 2021.